Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

04 lutego 2019NBP: Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Analiza: W IV kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw oraz nieznacznie złagodziły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej. W opinii ankietowanych banków popyt na kredyt mieszkaniowy nieznaczne wzrósł, a na kredyt dla przedsiębiorstw oraz kredyt konsumpcyjny się nie zmienił.

W dniu 4 lutego 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaszły w IV kwartale 2018 r., oraz przewidywania banków na I kwartał 2019 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2019 r. wypełniło 26 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 87%.

W IV kwartale 2018 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, a skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla MSP. Jednocześnie banki zmodyfikowały niektóre warunki polityki kredytowej: wydłużyły maksymalny okres kredytowania i obniżyły maksymalną kwotę kredytu. Banki nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty dla przedsiębiorstw. Na I kwartał 2019 r. ankietowane podmioty przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz nie oczekują zmian popytu na kredyt dla przedsiębiorstw.

Kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2018 r. zostały istotnie zaostrzone, choć jednocześnie złagodzono nieznacznie niektóre warunki polityki kredytowej. Banki obniżyły marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu. Do zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie przyczyniły się głównie przewidywania banków dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Na I kwartał 2019 r. banki deklarują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej oraz oczekują istotnego spadku popytu.

W IV kwartale 2018 r. pojedyncze banki złagodziły kryteria, a większość banków złagodziło warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych: wydłużyły maksymalny okres kredytowania oraz obniżyły marżę kredytową. Ankietowane podmioty nie zaobserwowały zmian popytu na kredyty konsumpcyjne. W I kwartale 2019 r. większość banków nie oczekuje zmian popytu, a pojedyncze banki planują złagodzenie polityki kredytowej.

„Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, I kwartał 2019”

 

Partnerzy