Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

12 września 2017Nadmiernie rozbudowana sprawozdawczość obowiązkowa dużym obciążeniem dla banków spółdzielczych

W ramach bieżącego analizowania problemów na jakie napotykają banki spółdzielcze w swojej działalności, uwagę Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zwróciły liczne sygnały dotyczące nadmiernych wymogów sprawozdawczych, ciążących na bankach. Zidentyfikowano trzy obszary zagadnień, które zdaniem Związku warte są wspólnego rozważenia przez NBP, KNF i BFG, tj.:

1. obowiązek przekazywania przez banki tych samych informacji z różną częstotliwością w różnych sprawozdaniach,

2. obowiązek wypełniania przez banki ankiet na potrzeby KNF zawierających dane przekazywane w innych sprawozdaniach,

3. nowe obowiązki sprawozdawcze na potrzeby BFG, będące następstwem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,   powielające istotną część informacji zawartych w innych sprawozdaniach.

W celu zmniejszenia pracochłonności związanej z przygotowywaniem wymaganych raportów, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby (finansowe, systemowe, kadrowe, itp.) jakimi dysponują banki spółdzielcze, KZBS wystąpił do podmiotów tworzących Komitet Stabilności Finansowej z prośbą o:

1. przeprowadzenie analizy zawartości wszystkich sprawozdań, które banki zobligowane są przekazywać do NBP, pod kątem       powielania się w nich tych samych informacji,

2. rozważenie możliwości zbudowania jednego systemu raportowego, z którego dane wykorzystywane byłyby przez wszystkie       instytucje odpowiadające za nadzór i stabilność finansową sektora bankowego.

Wyeliminowanie powielającej się sprawozdawczości oraz umożliwienie bankom przekazywania obowiązkowych raportów jednej instytucji, wraz ze stworzeniem mechanizmów pozwalających na korzystanie z tak pozyskanych danych przez pozostałe uprawnione instytucje, przyczyniłoby się zdaniem KZBS do zaangażowania uwolnionych w ten sposób zasobów w bankach spółdzielczych do zwiększania ich aktywności biznesowej i intensywniejszego wdrażania innowacji finansowych.

Partnerzy