Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

12 lutego 2016Lustracja w bankach spółdzielczych

W dniu 10 lutego br. w Warszawie, z inicjatywy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, zorganizowano robocze spotkanie poświecone tematyce lustracji. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesi Instytucjonalnych Systemów Ochrony Zrzeszeń BPS i SGB, Prezesi Związków Rewizyjnych, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przedstawiciele banków spółdzielczych i banków zrzeszających.
 
Zmiany w ustawie Prawo bankowe, otwierające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę bankową umożliwiają rozszerzenie zakresu spółdzielczej lustracji. Obecnie związki rewizyjne zainicjowały prace nad przygotowaniem nowych zasad lustracji w bankach spółdzielczych, które będą obowiązywać od czerwca br. Otwarcie płaszczyzny dialogu dzięki, któremu można wypracować optymalne ramy lustracji w nowych warunkach, stało się przesłanką dla KZBS do podjęcia takiej inicjatywy. Spotkanie prowadziła i moderowała Prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka. Otwierając dyskusję przybliżyła podstawy prawne lustracji w bankach spółdzielczych, oraz poddała pod dyskusję sposób wykorzystania ustaleń lustracji w bieżącej działalności banków spółdzielczych. Kluczowa okazała się kwestia jak zdefiniować zakres lustracji, by służyła zarówno ustawowym odbiorcom w tym członkom, bankom zlecającym jej przeprowadzenie, jak i podmiotom o własnych kompetencjach kontrolno-nadzorczych. Biorący udział w dyskusji podkreślali, że lustracja jest ważnym źródłem informacji, zarówno dla banków spółdzielczych, banków zrzeszających, systemów ochrony, jak i KNF-u. Musi jednak spełniać określone standardy jakościowe i odzwierciedlać faktyczną sytuację badanego podmiotu. Zdaniem przedstawicieli UKNF prawidłowo przeprowadzona lustracja powinna obejmować realizację jej ustawowych celów, w tym kontrolę gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez banki spółdzielcze ich celów ekonomicznych, jak również prawidłowość realizacji kompetencji przez poszczególne organy statutowe, zgodności działania z zasadami demokracji spółdzielczej, a także konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości. KNF podkreślał szczególne znaczenie jakościowych wymogów jakie musi spełniać lustracja w nowych warunkach funkcjonowania systemów instytucjonalnej ochrony banków spółdzielczych. Oczekuje się, że znowelizowane metodyki lustracji banków spółdzielczych będą odzwierciedlać także systemowe zmiany w środowisku banków spółdzielczych.
 
Spotkanie zorganizowane przez KZBS inicjuje dialog środowiskowy odpowiadający na potrzeby sektora spółdzielczości bankowej. Uczestnicy spotkania stwierdzili zgodnie, że dyskusja w przedmiotowym temacie była potrzebna i powinna być kontynuowana. KZBS zadeklarował udział w tych procesach.
 
W zakładce „Strefa Członkowska” publikujemy pismo KNF dotyczące kwestii lustracji.

Partnerzy