Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

25 lipca 2017KZBS POLECA - 3 interesujące materiały w polskiej wersji językowej

W nawiązaniu do misji KZBS w zakresie podejmowania szeroko rozumianej działalności na rzecz sektora spółdzielczości bankowej, także poprzez działania popularyzujące wiedzę z dziedziny finansów i bankowości lub zjawisk towarzyszących, postanowiliśmy udostępnić trzy niezwykle interesujące materiały, które pozyskaliśmy dzięki współpracy zagranicznej KZBS.

1) Pierwszy z nich to polskie tłumaczenie artykułu pt. Disruption in the Banking Industry - Challenges for Banks and Regulators. Autor - Arnold Kuijpers, przez wiele lat członek kierownictwa Rabobank Group, reprezentujący także ten bank przez blisko 20 lat w EACB (organizacji, której członkiem jest KZBS), dysponuje ogromnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu zarówno specyfiki biznesu bankowości spółdzielczej, jak i na temat współczesnego środowiska nadzorczo-regulacyjnego w Unii Europejskiej. Artykuł jest niezwykle interesującą, ale zarazem mało różową wizją sektora tradycyjnej bankowości w przyszłości, z uwagi na głębokie przemiany niesione przez erupcję nowych technologii i jej konsekwencje dla dotychczasowych modeli biznesowych. Poglądy zaprezentowane w artykule, są wyłącznie refleksją własną Autora. Domyślać się jednak można wpływu na nie, jaki mogło wywrzeć wieloletnie zaangażowanie na rzecz jednego ze światowych liderów bankowości, jakim jest spółdzielcza grupa Rabobank, będąca obecnie także liderem innowacyjności. Autor stawia tezę o schyłku bankowości w dotychczasowym kształcie i konieczności tworzenia elastycznych modeli biznesowych, uwzględniających nowy podział korzyści pomiędzy uczestnikami łańcucha wartości.

2) Drugi z polecanych materiałów to Wytyczne (Guide to fit&proper assessment) Europejskiego Banku Centralnego (EBC), dotyczące oceny kompetencji i reputacji osób ubiegających się o stanowiska we władzach banków podlegających nadzorowi tej instytucji. W ramach Unii Bankowej w UE, na system nadzoru składają się EBA, EBC oraz organy nadzoru z państw członkowskich UE. EBC został powierzony nadzór nad Bankami Systemowo Istotnymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego UE, któremu podlega 127 największych banków. Materiał zawarty w Wytycznych był przedmiotem seminarium zorganizowanego przez EACB dla uczestników czerwcowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego. Cieszył się szczególnym zainteresowaniem większości przedstawicieli członków EACB pomimo, że z oczywistych względów nie podlegają one nadzorowi EBC. Z uwagi jednak na jakość, transparentność i uniwersalizm zawartych tam  standardów odpowiedniości, zaczynają być poważnie brane pod uwagę przez środowiska banków spółdzielczych, w kontekście zawodowych i etycznych wymogów stawianych kadrze kierowniczej w bankowości spółdzielczej.

KZBS uzyskał zgodę na przetłumaczenie i wykorzystanie tego materiału w celach edukacyjno-poglądowych. Zachęcamy do zapoznania się z nim, jako materiałem referencyjnym, w stosunku do obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych, jak i krajowych.

3) Trzeci dokument to przegląd danych liczbowych charakteryzujących europejskie banki spółdzielcze w postaci raportu przygotowanego przez TIAS School for Business and Society, Univercity of Tillburg w Holandii,  przy wsparciu EACB. Jest to już trzecia edycja Raportu w obecnym układzie, ukazująca zarówno najnowsze trendy w sektorze usług bankowych, jak i najnowsze dane z osiemnastu grup banków spółdzielczych, pochodzących z 14  krajów. Po raz pierwszy w zestawieniach widnieją także polskie grupy BPS i SGB. Podkreślenia wymaga fakt, że dzięki staraniom KZBS po raz pierwszy w tego typu publikacji zawarte zostały dane polskiego sektora banków spółdzielczych, jako jedynego przedstawiciela bankowości spółdzielczej z regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Obok szeregu danych liczbowych, zwrócono w interesujący sposób uwagę na wzrastającą rolę podmiotów typu Fin-Tech technologicznych start-upów z jednej strony i dynamiczne przyrosty członków w bankach spółdzielczych przy spadającej liczbie samych banków w większości krajów starej Unii, z drugiej strony. Ciekawe spostrzeżenia poczyniono w odniesieniu do modeli biznesowych i wielu czynników wewnętrznych, determinujących efektywność banków spółdzielczych na konkurencyjnym rynku usług bankowych. Sporo uwagi poświecono uwarunkowaniom makroekonomicznym oraz wysiłkom podejmowanym w celu przystosowania się do nowych regulacji i przepisów nadzorczych.

KZBS zachęca do lektury tych wielce interesujących pozycji, które w wersji polskojęzycznej dostępne są w zakładce „Strefa członkowska” . Link poniżej:

http://www.kzbs.pl/index.php?dzial=strefa-czlonkowska&artykul=3169

 

Partnerzy