Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

28 września 2017Konferencja uzgodnieniowa w sprawie zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z udziałem KZBS

W dniu 28 września br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, której przedmiotem było szczegółowe omówienie uwag zgłoszonych do przedmiotowego projektu przez uczestników konsultacji publicznych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel KZBS.

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy internetowe, a w konsekwencji do zapobiegania nadużyciom na rynku finansowym dokonywanym przy wykorzystaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych.

Projekt, w części zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, uwzględnia podnoszony od dawna przez KZBS postulat dotyczący wprowadzenia ustawowej możliwości przekazywania do systemów ochrony przez Biuro Informacji Kredytowej informacji na temat niewykonywania zobowiązań przez klientów banków, będących uczestnikami systemu ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Informacje te są niezbędne do utworzenia bazy danych o klientach posiadających ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania. Obowiązek utworzenia takiej bazy wynika z art. 113 ust. 7 lit. c rozporządzenia CRR stanowiącego, że instytucjonalny system ochrony ma odpowiednie i jednakowo zorganizowane mechanizmy monitorowania i klasyfikowania ryzyka, co pozwala m.in. na kontrolowanie ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania.

 

Partnerzy