Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

01 sierpnia 2017Komunikat z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Podczas 365. Posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 sierpnia br. KNF przyjęła uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, wyraziła również zgodę na prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy działalności poza zrzeszeniem.
 
Komisja podczas posiedzenia jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową. Nowelizacja uchwały ma na celu dostosowanie sposobu wykonywania przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zadań z zakresu nadzoru nad bankami spółdzielczymi do funkcjonowania tych podmiotów – zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1826, z późn. zm.) – w instytucjonalnych systemach ochrony, poza systemami ochrony oraz w sposób samodzielny. Nowelizacja uwzględnia także przepisy art. 326 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996, z późn. zm.), poprzez wskazanie, iż zalecenia poinspekcyjne – w przypadku realizacji przez kontrolowany podmiot programu postępowania naprawczego, planu naprawy lub w sytuacji występowania groźby powstania straty – są przekazywane do wiadomości także Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.
 
Ponadto Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy działalności poza zrzeszeniem. Wydając pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie złożonego przez BS w Brodnicy wniosku, KNF uznała BS w Brodnicy za należycie przygotowany organizacyjnie do prowadzenia działalności jako bank niezrzeszony. Pod względem skali prowadzonej działalności mierzonej sumą bilansową BS w Brodnicy jest trzecim największym bankiem spółdzielczym spośród 555 działających na datę wydania decyzji. BS w Brodnicy jest drugim bankiem spółdzielczym w kraju, który będzie prowadził działalność poza strukturami funkcjonujących zrzeszeń.
 
Pełen Komunikat KNF dostępny jest pod poniższym linkiem
https://knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=58126&p_id=18
 

Partnerzy