Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

05 kwietnia 2017Komunikat prasowy EACB

Europejskie banki spółdzielcze tworzące EACB przedstawiły w okolicznościowej Rezolucji adresowanej do Komisji Europejskiej swoje uwagi i rekomendacje dotyczące regulacji, digitalizacji i przyszłości Europy.

Potwierdzono zaangażowanie w idee integracji europejskiej, wsparcie dla jednolitego rynku cyfrowego (Digital Single Market), doniosłość zasad pomocniczości, proporcjonalności, różnorodności, uznanie dla charakterystycznych właściwości banków spółdzielczych, potrzebę ciągłej analizy kosztów i korzyści oraz odpowiednie podejście w celu unikania nieproporcjonalnych kosztów wdrożeniowych. Kwestie te stanowiły zarazem tematykę dyskusji  podczas 7. Kongresu Banków Spółdzielczych w Brukseli. Kongres zgromadził około 150 uczestników, w tym: europejskich i międzynarodowych decydentów, regulatorów, nadzorców, pracowników akademickich oraz przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej. Kongres Banków Spółdzielczych, organizowany co dwa lata przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) jest wydarzeniem wyznaczającym nowe kierunki dla sektora, będącym platformą do dyskusji i wymiany poglądów odnośnie nowego spojrzenia na sektor bankowości spółdzielczej.

Koncentrując się na haśle przewodnim Kongresu: "Banki spółdzielcze: w kierunku społecznego i gospodarczego wzrostu", wskazano na strategie banków spółdzielczych wykorzystywane w celu dostosowania się do postępów w dziedzinie regulacji i technologii, z równoczesnym zamiarem pozostania kluczowymi podmiotami w swoich społecznościach lokalnych. W tym celu, w dokumencie "Deklaracja banków spółdzielczych – spojrzenie w przyszłość", opublikowanym w dniu 28 marca br. przez EACB, zostało zawartych 10 zaleceń.

"Dzięki 4.050 bankom lokalnym, banki spółdzielcze odgrywają ważną rolę w Europejskiej Unii Bankowej. Mają charakterystyczny model oparty na bliskości, własności członków, zarządzaniu, organizacji sieci z wewnętrznymi systemami solidarności i stabilności depozytów. Te szczególne cechy miały decydujące znaczenie dla ich odporności w czasie kryzysu finansowego i kontynuowania wspierania rozwoju swoich regionów, przy jednoczesnym stałym odnawianiu relacji z członkami”, wyjaśnia Gerhard Hofmann, Przewodniczący EACB. "Jednakże, międzynarodowe i europejskie inicjatywy regulacyjne często nie uwzględniają specyfiki banków spółdzielczych. Jednocześnie, istnieje ryzyko, że ramy prawne i nadzorcze doprowadzą do konwergencji i ujednolicania modeli biznesowych, zarządzania i skali. Jeśli nasze banki spółdzielcze zmieniłyby swój model ze względu na przepisy dotyczące regulacji i nadzoru, będzie to miało silny wpływ ekonomiczny na finansowanie europejskich regionów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, a w konsekwencji na ich wzrost."- powiedział Hofmann.

Roberto Gualtieri, Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej w Parlamencie Europejskim, który był jednym z uczestników panelu stwierdził: "Rola banków spółdzielczych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia zdrowego pluralizmu i różnorodności bankowości w Europie, dzięki koncentrowaniu się na gospodarce lokalnej i długoterminowym kredytowaniu, a nie na krótkoterminowej maksymalizacji zysków, z jednoczesnym wkładem w inkluzję finansową i spójność społeczną. Równie ważny jest ich wkład w zaspokajanie potrzeb finansowych małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Komisja ECON jest w pełni zaangażowana w zapewnienie pluralizmu i różnorodności modeli bankowych w obrębie Unii Bankowej, zgodnych z zasadą proporcjonalności, przy jednoczesnym zachowaniu równych szans i uniknięciu rozdrobnienia w poszczególnych krajach."

Podczas Kongresu nagrodzono również laureatów 5. edycji nagrody EACB dla młodych badaczy banków spółdzielczych. Przemawiając podczas uroczystości, dyrektor generalny EACB Harvé Guider powiedział: "EACB jest dumna, że może nagradzać młode talenty o naukowym zacięciu. Badania naukowe w obszarze banków spółdzielczych są kluczowe dla osiągnięcia kompleksowego zrozumienia roli tych banków w społecznościach, w których funkcjonują i ich wkładu w stabilność systemu finansowego."

Partnerzy