Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

05 września 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych

W piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów, KZBS zwrócił uwagę na istotny problem związany  z realizacją postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie obowiązku tworzenia komitetów audytów w bankach spółdzielczych.

Ustawa przewiduje obowiązek utworzenia w banku spółdzielczym komitetu audytu lub powierzenia funkcji komitetu audytu, radzie nadzorczej banku. W obydwu przypadkach formułuje jednocześnie wymóg, aby większość członków każdego z organów  spełniała kryteria niezależności, wskazane w art. 129 ust. 3  Ustawy.

Jednocześnie jednostki zainteresowania publicznego,  ustawowo zobligowane zostały do  powołania komitetów audytów lub w przypadku powierzenia sprawowania jego funkcji radzie nadzorczej, mają zapewnić by ich skład był zgodny z przepisami Ustawy w zakresie  niezależności  większości członków w  terminie 4-ch  miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 21 października br. 

KZBS, podobnie jak to miało miejsce w czasie prac nad projektem Ustawy wskazał, iż z uwagi na  funkcjonowanie  bankowości spółdzielczej, głównie w lokalnych ośrodkach o relatywnie ograniczonych zasobach kadrowych oraz z zastosowaniem przepisów prawa spółdzielczego, w szczególności w odniesieniu do kwestii członkowskich, spełnienie wskazanych wymogów napotyka praktyczne bariery, czyniące ich realizację niewykonalnymi w  wymaganym Ustawą  terminie.

Związek  w przedłożonym piśmie wskazał na pilną potrzebę podjęcia niezbędnych działań umożliwiających bankom spółdzielczym spełnienie wymogu niezależności  dotyczącego maksymalnej długości kadencji członka rady. Zwrócono się również z prośbą do Komisji Nadzoru Finansowego o wsparcie podejmowanych działań.

Pełna treść pism dostępna jest po zalogowaniu w Strefie Członkowskiej.

 

Partnerzy