Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

22 listopada 2017Kolejne spotkanie KZBS z bankami spółdzielczymi

W dniu 21 listopada br. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy na prośbę KZBS zorganizował spotkanie dotyczące funkcjonowania banków spółdzielczych oraz działalności KZBS na rzecz sektora. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele banków spółdzielczych, wśród których obecni byli zarówno Członkowie, jak i banki nie będące Członkami KZBS.

Podczas spotkania zaprezentowano szereg aktywności podejmowanych przez KZBS na rzecz banków spółdzielczych oraz przedyskutowano wybrane zagadnienia związane z działalnością banków spółdzielczych w ich lokalnych środowiskach, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań technologicznych i organizacyjnych rynku usług finansowych.

Prezes Zarządu KZBS Pani Krystyna Majerczyk–Żabówka przedstawiła także działania Związku m.in. w zakresie rozwiązań prawno-legislacyjnych podejmowanych w ostatnim czasie. Wśród poruszanych podczas spotkania tematów znalazły się także: szanse i zagrożenia w rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce, w tym m.in. konkurencja wewnątrz i spoza sektora, nowe technologie, zmiana oczekiwań klientów. Ponadto, rozmawiano o polityce dywidendowej, regulacjach nadzorczych oraz problemach związanych z członkostwem w bankach spółdzielczych. W toku dyskusji zwrócono uwagę na prowadzone aktualnie prace nad kierunkami dalszego rozwoju banków spółdzielczych.

Uczestnicy spotkania, po zapoznaniu się z bieżącą działalnością Izby podkreślili istotność wzmocnienia mandatu KZBS poprzez dalszy rozwój bazy członkowskiej Związku. Wiceprezes Zarządu KZBS Pan Michał Krakowiak podkreślił znaczenie wspólnego wizerunku całego sektora bankowości spółdzielczej oraz konieczność działania w grupie oraz zespołowego budowania marki. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów na najbardziej istotne problemy środowiska bankowości spółdzielczej.

 

KZBS dziękuje organizatorom oraz uczestnikom spotkania za aktywny w nim udział oraz zaprasza wszystkie banki spółdzielcze do współpracy w działaniach na rzecz całego środowiska, zgodnie z hasłem: Razem możemy więcej.

Partnerzy