O nas Statut Historia Kierunki rozwoju Rada Zarząd Kapituła odznaczeń Członkostwo
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Kapituła odznaczeń

 

 

Regulamin Funkcjonowania Kapituły Odznaczeń KZBS

§ 1

Kapituła jest zespołem roboczym powołanym przez Radę KZBS do realizacji celów zawartych w art. 25 Statutu KZBS.

§ 2

 1. Kapituła powoływana jest w 5 – osobowym składzie spośród Członków KZBS, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.
 2. Czas kadencji Kapituły jest tożsamy z kadencją Rady Związku.

§ 3

 1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący Kapituły.
 2. Obsługę sekretarską zapewnia Biuro KZBS.

§ 4

 1. Kapituła odbywa swoje posiedzenia w zależności od potrzeb, nie częściej niż raz na dwa miesiące. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Kapituły oraz określa porządek posiedzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu KZBS.
 2. Posiedzenia Kapituły są prawomocne przy obecności co najmniej 3 Członków Kapituły.
 3. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły uchwały dotyczące odznaczeń jednostkowych mogą być podejmowane poza posiedzeniami Kapituły w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5

 1. Kapituła podejmuje decyzje o przyznaniu odznaczeń większością głosów, w formie uchwał, z uwzględnieniem kryteriów określonych w regulaminach poszczególnych odznaczeń branżowych.
 2. Do zadań Kapituły należy również opiniowanie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe. Opinie wydawane są z uwzględnieniem odpowiednich regulaminów.

§ 6

 1. Jednorazowo Członek KZBS może otrzymać maksymalną ilość odznaczeń KZBS w wysokości do 10% ogólnego zatrudnienia u danego Członka KZBS. Kapituła ma prawo w uzasadnionych przypadkach zwiększyć ilość przyznanych odznaczeń do 15 %.
 2. 2.    Kolejny wniosek o nadanie odznaczeń KZBS może zostać złożony przez danego Członka KZBS nie wcześniej niż po upływie 2 lat od złożenia poprzedniego wniosku.

§ 7

Kapituła przedstawia Radzie informację o swoich pracach z każdego roku swojej działalności.

§ 8

Kapitułę Odznaczeń KZBS reprezentuje na zewnątrz oraz dokonuje wręczenia odznaczeń:

-     Przewodniczący Kapituły,

-     Prezes Zarządu KZBS,

-     Członek Kapituły,

-     Osoba upoważniona przez Przewodniczącego Kapituły lub Prezesa Zarządu KZBS.

§ 9

Członkowie Kapituły pełnią swoje obowiązki honorowo, nie otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia.

§ 10

 1. Biuro KZBS odpowiada za dokumentację i współdziałania z Wnioskodawcami.
 2. Dokumentacja Kapituły dostępna jest wyłącznie w siedzibie KZBS.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zmieniającymi zasady przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy o przekazanie wraz z wnioskiem o nadanie odznaczenia, zgody osoby, dla której Państwo wnioskują o odznaczenie.  

 

Zgoda na przetwarzanie danych - odznaczenia [WZÓR]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regulamin przyznawania Odznaki Honorowej Krzyż Zasługi im. Ks. Piotra Wawrzyniaka

"Zasłużonemu w rozwoju spółdzielczości bankowej"

Wniosek  (0 B)  

Regulamin  (0 B) 


Regulamin przyznawania Honorowej Odznaki im. Franciszka Stefczyka 

"Za zasługi dla spółdzielczości bankowej"


Wniosek  (0 B) 

Regulamin  (0 B)

 

                                                               

 Medal im. Franciszka Stefczyka


Wniosek  (0 B) 

Regulamin  (0 B)Partnerzy