Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

26 maja 2017IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

W dniach 23-24 maja br. w Warszawie odbyło się IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017, organizowane przez Związek Banków Polskich.

 

Tylko spójne i przemyślane działania, będące wynikiem wypracowania przez banki spółdzielcze jednolitej strategii w zakresie nowych technologii mogą przełożyć się na podwyższenie konkurencyjności banków  spółdzielczych. Współpraca to słowo klucz, które dobitnie wybrzmiało w każdej z wypowiedzi podczas Forum.  

Zdaniem Włodzimierza Kicińskiego, Wiceprezesa Związku Banków Polskich, podkreślanie znaczenia bankowości spółdzielczej w gospodarce powinno zostać skonfrontowane z rzeczywistością, której istotny element stanowią zmiany otoczenia biznesowego, w tym technologie. Potencjał i siła sektora są znaczące, jednak niewykorzystywane w optymalny sposób. Brak współdziałania w ramach  sektora uniemożliwia przyjęcie istotnej dla rozwoju banków spółdzielczych, jednolitej strategii.  Sposób podejmowania decyzji w grupach banków, pozostaje daleki od optimum. Mówca wezwał do  przemodelowania myślenia, w kierunku docenienia roli wspólnoty. Podejście to nie ma nic wspólnego z autonomią pojedynczych banków, stanowiłoby zaledwie adekwatną reakcję na wyzwania współczesności.

Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, podkreślił rolę banków spółdzielczych jako nośnika zmian i nowych technologii na polskiej prowincji. Podobnie jak jego przedmówca nawiązał do współpracy na poziomie zrzeszeń, zarówno w zakresie wykorzystywania dostępnych środków unijnych przewidzianych na inwestowanie w branżę fintech, jak i wypracowywania wspólnych systemów ułatwiających współpracę pomiędzy bankami spółdzielczymi, a administracją, chociażby w zakresie e-administracji. Z tym wyzwaniem należy się zmierzyć. Banki spółdzielcze powinny budować pozycję rynkową poprzez swoją siłę technologiczną. Aspekt ten powinien stanowić ważny element w ich strategii.

 Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości apelował o podjęcie zespołowych działań. Bank BPS pracuje nad aktywizacją współpracy w ramach grupy. W najbliższym czasie skupi się głównie na przygotowaniu rozwiązań służących standaryzacji usług i produktów. Do wizji strategii banków spółdzielczych, jak również współpracy między bankami w zrzeszeniu, nawiązywał także  Wiceprezes SGB Banku. Podkreślił, że ich wypracowanie w najbliższym czasie to kluczowy priorytet. Bank podejmie  konkretne rozwiązania i zajmie się ich wdrożeniem. Pierwsze kroki, które będą  podjęte to zmiany funkcjonalno-biznesowe  wynikające z przyjęcia dyrektywy PSD2 oraz wymogów bezpieczeństwa, a także wynikające z  oczekiwań i potrzeb klientów.

 

Banki spółdzielcze a administracja państwowa – nowe możliwości współpracy

W dalszej części Forum dyskutowano nad możliwymi  obszarami  współpracy banków spółdzielczych z administracją państwową. W KIR trwają aktualnie prace nad stworzeniem bankowego węzła eID, czyli rozwiązania, które pozwoli sektorowi bankowemu, w tym bankom spółdzielczym, na pełnienie nowej roli dostawcy środka identyfikacji dla usług komercyjnych i publicznych. Jako  powiązane z tym, wystąpią  usługi zaufania – w tym podpis elektroniczny w chmurze, a także opracowywane  rozwiązania ułatwiające bankom dostosowanie się do wymogów PSD2 oraz wspierających cyber-bezpieczeństwo sektora. Zdaniem Ministerstwa Cyfryzacji wykorzystanie infrastruktury instytucji finansowych umożliwi obywatelom zdalne wykonywanie czynności urzędowych, w tym m.in. składanie wniosku o wymianę dowodu osobistego, czy też uzyskania informacji o zniżkach z tytułu OC. W przyszłości możliwe będzie również pobieranie danych z ZUS w celu określenia i wykorzystywania w procesie ocen scoringowych, niezbędnych przy  udzieleniu pożyczek gotówkowych. Równie ważnym projektem prowadzonym przez KIR przy współpracy z Ministerstwem Rozwoju jest program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej z  wykorzystaniem terminali POS i szybkich płatności internetowych.

Na temat możliwości współpracy banków i organów administracji rządowej i samorządowej rozmawiali  uczestniczący w panelowej debacie przedstawiciele banków spółdzielczych, zrzeszających oraz KIR i Ministerstwa Cyfryzacji. Zgodnie stwierdzono, że zarówno usługi bankowe jak i publiczne, stopniowo będą przenoszone do kanałów elektronicznych. Banki chcąc utrzymać swoją pozycję rynkową, powinny dostosować się do tych zmian, rozpatrując je jednak nie w kategorii uzyskania dodatkowych przychodów, ale raczej spełnienia oczekiwań dotychczasowych klientów.

 

Rewolucja na rynku usług płatniczych

Ważnym tematem poruszanym podczas Forum była dyrektywa dotycząca usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego - PSD 2. Będzie ona miała istotny wpływ na kształt całego rynku usług płatniczych, w tym m.in.: banków, instytucji płatniczych, niebankowych dostawców usług płatniczych  operatorów bankomatów, a także takich podmiotów jak: oferujących karty sklepowe, karty paliwowe, etc. Dyrektywa obejmie swoim zasięgiem wszystkie kraje członkowskie UE. Skutkiem jej wprowadzenia będzie zmiana całego ekosystemu bankowego. Na rynek wejdą nowe podmioty tzw. TPP (Third Party Providers – trzecie strony), które zaczną pełnić rolę dostawcy usług na początek płatniczych, którym banki będą zobowiązane udzielić dostępu do danych o swoich klientach. Nowe podmioty TPP będą mogły komunikować się z bankami poprzez specjalnie stworzony w tym celu interfejs (tzw. Polskie API). W trakcie sesji zastanawiano się nad wykorzystaniem przez lokalne banki spółdzielcze możliwości wynikających z wdrożenia przedmiotowej dyrektywy.

Prowadzone podczas Forum dyskusje pozwoliły na wyodrębnienie kilku kluczowych dla sektora banków spółdzielczych obszarów działań. Najważniejszy z nich dotyczy umiejętności bardziej zespołowego kooperowania i zacieśniania przez to współpracy w ramach całej grupy. Wypracowanie, a następnie zespołowe wdrożenie spójnych, jednolitych rozwiązań, to dziś konieczność.. Stanowią one podstawę nie tylko dla rozwoju technologii bankowych, ale całościowego modelu  długofalowej współpracy dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w zakresie obsługi klienta na szybko cyfryzującym się rynku usług finansowych.  

 

 

Partnerzy