Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

14 czerwca 2018Infografika EACB: Co wyróżnia banki spółdzielcze?

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (European Association of Co-operative Banks – EACB) opublikowało w serwisie internetowym infografikę przedstawiającą definicję banków spółdzielczych oraz prezentującą cechy, które ją wyróżniają: m.in. geograficzną bliskość, demokratyczną strukturę, skoncentrowanie na zrównoważonym rozwoju. Infografika jest jednym z elementów promowania specyfiki spółdzielczego modelu bankowego w roku dwusetnej rocznicy urodzin pioniera europejskiej i światowej bankowości spółdzielczej – Friedricha Wilhelma Raiffeisena.

EACB przypomina, że od grudnia 2016 r. idea spółdzielczości jest wpisana na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Według definicji UNESCO, „Spółdzielnia to «stowarzyszenie» wolontariuszy, które zapewnia członkom społeczności usługi o charakterze społecznym, kulturalnym lub ekonomicznym, w celu poprawy poziomu życia, pokonywania wspólnych wyzwań i promowania pozytywnych zmian. W oparciu o zasadę pomocniczości, która nakłada osobistą odpowiedzialność ponad działania państwa, spółdzielnie umożliwiają budowanie społeczności poprzez wspólne interesy i wartości, tworząc innowacyjne rozwiązania problemów społecznych, od tworzenia miejsc pracy po projekty związane z energią odnawialną. Każdy może uczestniczyć w spółdzielni, a członkowie mogą również nabywać udziały w stowarzyszeniu i mieć prawo do decydowania o przyszłości”.

Wśród cech wyróżniających banki spółdzielcze od pozostałych, EACB wyróżniło: aktywne wspieranie społeczności lokalnych, bliskie położenie oddziałów bankowych, przynależność do wielu sieci społecznych, skoncentrowanie na kliencie, gęstą sieć oddziałów bankowych, rozpowszechnianie silnego oddziaływania cyfrowego. Podkreślono także cechy takie, jak:

  • rezyliencja (umiejętność dostosowywania się do zmieniających się warunków, oparta m.in. na elastyczności i odporności) – banki spółdzielcze mają mniejszy apetyt na ryzyko i raczej stosują orientację długoterminową w zakresie zysków. Utrzymują również wyższe kapitały rezerwowe. Dzięki lokalnym korzeniom, banki spółdzielcze przewidują zmiany i płynnie dostosowują się do warunków najbliższego otoczenia. Dzięki temu mogą dostosować się do zmieniających się okoliczności i reagować na zmiany szybciej niż inne banki;
  • zaufanie – zaufanie jest kluczem do relacji między bankiem spółdzielczym a jego klientami. Oznacza to, że ich działania mają na celu służyć interesom klientów. Jest to możliwe, ponieważ maksymalizacja zysków nie jest celem nadrzędnym;
  • solidarność – banki spółdzielcze tradycyjnie promują przedsiębiorczość na poziomie indywidualnym, w konsekwencji wpływając na wspólne dobro społeczeństwa. Odgrywają także kluczową rolę w rozwoju lokalnym i regionalnym poprzez reinwestowanie kapitału na poziomie lokalnym.

Z pełną wersją infografiki w języku angielskim można zapoznać się na stronie internetowej EACB pod linkiem: http://www.eacb.coop/en/infographics/news/what-is-a-co-operative-bank.html 

Partnerzy