Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

25 września 2017Forum Liderów Banków Spółdzielczych z udziałem Prezes Zarządu KZBS

Głównymi zagadnieniami poruszonymi podczas Forum były: ocena aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych i ich pozycji konkurencyjnej, a także propozycje działań i regulacji służących wzrostowi efektywności na coraz bardziej wymagającym rynku finansowym.

Wystąpienia otwierające tegoroczne Forum, podczas których m.in. scharakteryzowano bieżące wyzwania sektora, należały do dr Marka Chrzanowskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, dr Jacka Bartkiewicza, Członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, Krzysztofa Brody, Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów Pana Zbigniewa Mindy. 

Podczas drugiego dnia Forum panel pt. „Współpraca z sektorem publicznym (finansowanie sektora agro, innowacji, zielonej gospodarki, JST) – ocena stanu bieżącego, wyzwania i rekomendacje” poprowadziła Prezes Zarządu KZBS Krystyna Majerczyk-Żabówka. W dyskusji uczestniczyli dr inż. Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zbigniew Fąfara – Menadżer Programowy Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej, Marek Olszewski– przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP oraz Zbigniew Bodzioch – prezes zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Podczas panelu poruszono temat roli banków spółdzielczych w finansowaniu JST i otoczenia lokalnego, zgodnie z obowiązującą od lutego br. Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Podkreślano jak ważne jest partnerstwo oraz przejrzystość w relacjach banku spółdzielczego oraz lokalnych władz. Odnosząc się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowanego na lata 2014-2020 w Polsce określono, iż poziom jego wdrożenia to 12,9 pp. i jest on o 5 pp. niższy niż w innych krajach europejskich. Obecnie trwają prace w kierunku przygotowania planu dystrybucji środków unijnych w ramach perspektywy 2021-2027. Już teraz wiadomo, że dotacje dla gmin wiejskich będą łączone z programami zwrotnymi, które powinny utrzymać dotychczasowy zasięg finansowania unijnego. Podczas panelu zwrócono uwagę, że programy zwrotne wymagają odpowiedniego podejścia banku do zarządzania ryzykiem. Wskazano, że dla banków stanowi to duży problem, ponieważ obowiązujące od 5 lipca br. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji zmieniło zasady ustanawiania zabezpieczeń. Konsekwencją utrudnienia dochodzenia roszczeń od gospodarstw rolnych może być ograniczenie dostępu do finansowania kredytowego. W celu zapewnia rolnikom możliwości finansowania, a w konsekwencji rozwoju obszarów wiejskich,  niezbędne są zmiany zarówno Rozporządzenia, jak również ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnosząc się do omawianego problemu podkreślił pełną otwartość Ministerstwa na dialog i konsultacje ze środowiskiem w tym obszarze. Warto w tym miejscu podkreślić, że KZBS oraz ZBP zgłaszał uwagi oraz propozycje rozwiązań w odniesieniu do przedmiotowego problemu.

Partnerzy