Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

17 marca 2017Forum Bankowe 2017

„Kredytowanie gospodarki przez banki w nowych uwarunkowaniach regulacyjnych i ekonomicznych” to tytuł tegorocznego Forum Bankowego, które 15 marca w Warszawie zgromadziło przedstawicieli polskiego środowiska bankowego, organów nadzoru i instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną państwa, administracji, a także sektora nauki i uczelni o profilu ekonomicznym.

Otwarcia Forum dokonał Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, odniósł się on do bieżącego funkcjonowania banków w kontekście gospodarczym, społecznym i politycznym. Zwrócił również uwagę na kwestie, które stanowią wyzwanie dla polskiego sektora bankowego. Wśród nich wymienił m.in. pełne wdrożenie IPS oraz wsparcie technologiczne banków spółdzielczych. Ważne jest również zaangażowanie banków w programy rozwojowe kraju, w tym budowanie polskich zasobów wody oraz rozwój i unowocześnienie systemu energetycznego Polski.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów podczas Forum reprezentował Podsekretarz Stanu  Leszek Skiba, który odczytał list od Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego. Wicepremier podkreślił w nim, że w ocenie rządu banki stanowią istotny element polskich reform, zaznaczył również, że szczególnie ważny będzie rozwój współpracy pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami, nie tylko w obszarze kredytowym, ale szeroko pojętych usługach bankowych, również w zakresie pośrednictwa na rynku kapitałowym.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski przypomniał, że 75% aktywów sektora finansowego należy do banków, dlatego też ich stabilność powinna stanowić priorytet. Zaznaczył jednocześnie, że kluczowa rola banków dla gospodarki nie upoważnia sektora do niekontrolowanego rozwoju.  Dynamiczny rozwój nieuwzględniający zarządzania ryzykiem i umniejszenie roli nadzoru może skutkować złym wpływem na gospodarkę. Zdaniem Przewodniczącego regulacje stanowią w pewnym stopniu ograniczenie, ale w znakomitej części służą budowie stabilności systemu finansowego.

Pierwsza sesja tegorocznego Forum dotyczyła aktualnych uwarunkowań regulacyjnych i ekonomicznych prowadzenia biznesu bankowego. Wprowadzenie do niej wygłosiła Iwona Kozera, Partner, Lider Doradztwa Biznesowego na Europę Centralną i Południowo-Wschodnią z  EY, prezentując uwarunkowania ekonomiczne sektora bankowego. W wystąpieniu podkreśliła m.in, że fundamenty polskiej gospodarki są silne, a Polska jest jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, które nigdy nie zostały objęte tzw. procedurą nierównowagi makroekonomicznej.

Uczestnicy sesji moderowanej przez Prezesa Związku Banków Polskich zastanawiali się nad wpływem regulacji na sektor bankowy. Przybliżali także zagrożenia i szanse z nich wynikające. Poruszano również kwestie proporcjonalności wskazując, że bankom nie zależy na uprzywilejowaniu, a jedynie dostosowaniu regulacji do specyfiki poszczególnych podmiotów. Brak stosowania proporcjonalności może przełożyć się na konsolidację oferowanych usług. Podczas dyskusji można było usłyszeć, że regulacje z założenia służą zwiększeniu bezpieczeństwa banków. Jednocześnie, o czym nie należy zapominać, generują skutki uboczne chociażby poprzez przenoszenie kosztów regulacji na klientów, czy angażowanie zbyt dużych zasobów ludzkich na wypełnianie wymogów z nimi związanych.

Druga z sesji dotyczyła stosowania przez banki stałej stopy procentowej. Wystąpienie wprowadzające poprowadził Andrzej Reich, Dyrektor Departamentu Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Komisji Nadzoru Finansowego. Odnosząc się do kredytów hipotecznych o stałej stopie procentowej podkreślił, że bank ponosi ryzyko zwiększenia kosztów kredytu, co znacząco wpływa na cenę produktu.  Mimo tej zależności banki coraz częściej są zainteresowane wprowadzeniem tego typu produktów, dlatego też KNF dokonując nowelizacji Rekomendacji S, uwzględnił zasady dobrych praktyk w zakresie stosowania kredytów, wskazując, iż przy sprzedaży kredytów ze stałą stopą procentową należy zwrócić szczególną uwagę na przekazanie klientowi kompleksowej informacji na temat warunków i zakresu umowy. Kwestię tę podnosili również uczestniczący w debacie prelegenci. Zastanawiano się także nad uwarunkowaniami stosowania stałej bądź zmiennej stopy procentowej produktów bankowych przez różne gospodarki na świecie oraz modelem produktów opartych o stałą stopę procentową w Polsce. Niemal wszyscy uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że produkty oparte o stałą stopę procentową to interesujące rozwiązanie, jednak stała stopa powinna dotyczyć krótkiego okresu czasowego, tj. 5-7 lat. Preferowany model stosowania tego typu produktów to taki, który zdejmuje możliwie jak najmniej ryzyka z klienta detalicznego. Podkreślano również, że czynnikiem determinującym termin, poziom i horyzont stosowania stałej stopy procentowej przez bank jest sposób jego funkcjonowania oraz struktura jego pasywów. Przy czym kluczową rolę mogą odegrać tu również regulacje, które uwzględniałyby preferencyjne warunki udzielenia kredytów o stałej stopie procentowej.

Kolejnym elementem Forum było wystąpienie gościa specjalnego – prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adama Glapińskiego, który odnosząc się do polskiej bankowości docenił jej wysoki profesjonalizm i wzorcową stabilność. Niewielkie problemy, z którymi musi zmierzyć się sektor nie stanowią większego zagrożenia. Jako przykład Prezes NBP wskazał na kredyty walutowe, które stanowią wyzwanie głównie natury społecznej. W tym zakresie Komitet Stabilności Finansowej przygotowuje już propozycję rozwiązania. Podczas wystąpienia pojawił się również wątek połączenia KNF z NBP. Zmiana ta zdaniem Prezesa banku centralnego wpłynie na umocnienie siły nadzoru. Zagregowanie w jednym miejscu informacji oraz centrum decyzyjnego pozwoli na sprawne reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

W wystąpieniu wprowadzającym do trzeciej sesji pt.: „Banki w budowie nowoczesnego rynku identyfikacji i usług zaufania w Polsce. Możliwości poszerzania gamy usług bankowych dla klientów”, Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. podkreślił, iż polskie banki są przygotowane technologicznie oraz bezpieczne. Wskazał na ważną rolę banków, jako tych nadających ton i wyznaczających trendy w rozwoju informatyki. Uczestnicy panelu zastanawiali się, czy system bankowy w Polsce jest przygotowany na wyzwanie budowy nowoczesnego rynku bankowości elektronicznej, nowych technologii, innowacji. Według panelistów polska bankowość jest gotowa technologicznie, operacyjnie i biznesowo na takie wyzwanie. Obecnie kładzione są fundamenty do cyfryzacji kraju. W budowie systemu identyfikacji będzie wykorzystywany model federacyjny, powiązany z wieloma instytucjami, w tym państwowymi, gdyż wymaga tego dostosowanie do standardów europejskich.

Ostatnią sesją Forum Bankowego 2017 była sesja specjalna pt.: „Nowe programy publiczne dla klientów banków”, w której podkreślono, iż sektor bankowy w Polsce jest jednym z najbardziej innowacyjnych i stabilnych w Europie. Wystąpienie wprowadzające wygłosił Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, w którym wskazał na szeroką ofertę programów rozwojowych proponowanych przez PFR, m.in. kontynuację programu de minimis, fundusz CVC przeznaczony dla podmiotów z branży fintech, inwestycje infrastrukturalne oraz ubezpieczenia eksportowe, wspierające rozwój handlu za pośrednictwem sektora bankowego. W ramach dyskusji panelowej, przedstawiciel BGK zapowiedział, że na 15 programów regionalnych przeznaczona została kwota 6,8 mld zł, dodatkowo 1,8 mld zł na premie technologiczne, 1 mld zł na program operacyjny Polska Cyfrowa. Podkreślono istotną rolę banków, jako pośredników finansowych przy dystrybucji środków unijnych. Ponadto, omówiono działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu ubezpieczeń eksportowych.

Partnerzy