Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

11 marca 2016Forum Bankowe 2016

Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego, nowe krajowe projekty infrastrukturalne,  cyberbezpieczeństwo w bankach, to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas Forum Bankowego 2016, które odbyło się 9 marca br. w Warszawie.

Forum miało wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na temat przewodni tj. „Banki w programie oczekiwanego przyspieszenia gospodarczego kraju”, ale także wydarzenie towarzyszące, którym było wręczenie nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego oraz Medalu Kopernika z okazji 25-lecia Związku Banków Polskich. Wystąpienie wprowadzające wygłosił Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP. Nawiązał do wyzwań, którym muszą sprostać banki, takich jak: niskie stopy procentowe, wymagania wynikające z nowych regulacji nadzorczych, swoista niepewność zachowań biznesowych klientów banków, nowe ciężary finansowe, a także przypadki kształtowania negatywnej atmosfery wokół banków. Otoczenie sektora bankowego wymusza zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu banków w kierunku zwiększania się udziału nowoczesnych technologii informatycznych. Podkreślił, że pożądaną wizją banku jutra jest bank przyjazny, profesjonalny i stabilny w niepewnych czasach.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Leszek Skiba przedstawił perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki na nadchodzący czas. Podkreślił znaczenie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów wzrostu gospodarczego na poziomie 3-4% w najbliższych latach. Wśród pozytywnych aspektów czynników wzrostu wymienił nowy rządowy program 500+, który zdaniem Ministerstwa przełoży się na większy poziom dochodów gospodarstw domowych i większą ich siłę nabywczą. Podsekretarz Stanu odniósł się również do niskiej skłonności polskich firm do inwestowania mówiąc, że nie jest ona spowodowana brakiem oferty ze strony banków, a raczej niechęcią do podejmowania ryzyka, niestabilnością prawa i przewlekłym przebiegiem postępowań sądowych. Dlatego też rozwiązania tego problemu nie upatruje w obniżaniu podatku przedsiębiorcom, bo to nie finanse są źródłem awersji do inwestycji.

Dr Andrzej Raczko, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego w swoim wystąpieniu skupił się na nadzorze makroostrożnościowym, który określił mianem „produktu ostatniego kryzysu”. Nadzór makroostrożnościowy powinnien być postrzegany jako wyprzedzające podejście do ryzyka. Nie chodzi o to by rozwiązywać sytuacje kryzysowe, ale identyfikować symptomy, które mogą wpłynąć na  pojawienie się kryzysu. Ostatni kryzys pokazał, że konieczne jest kalibrowanie elementów nadzoru makroostrożnościowego do uwarunkowań w danym kraju. Kończąc swoją wypowiedź bardzo obrazowo przedstawił rolę nadzoru makroostrożnościowego  - „Nadzór makroostrożnościowy, to nie zły policjant wręczający mandaty. To dobry policjant, wskazujący zagrożenia, doradzający jak się do nich dostosować” – stwierdził.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzej Jakubiak odniósł się do roli zaufania podkreślając, że prowadzenie biznesu bankowego bez zaufania jest niemożliwe. Zwrócił uwagę na dwa wymiary zaufania tj. po stronie klienta indywidualnego i rynku jako całości zaznaczając, że obecnie polski sektor bankowy jest stabilny, wiarygodny i pozostaje depozytariuszem zaufania publicznego. Przybliżył również dane sektora bankowego na koniec 2015 r. określając wartość depozytów sektora niefinansowego i budżetu w bankach (987,2 mld zł), fundusze własne sektora na koniec 2015 r. (159,1 mld zł) z czego 96,6 mld zł stanowią inwestorzy strategiczni a 62,5 mld zł pozostali inwestorzy.

Ostatnią część Forum Bankowego  rozpoczęło wręczenie Nagrody im. Remigiusza Kaszubskiego. Przyznano trzy równorzędne nagrody w odrębnych kategoriach. Dr Michał Polasik –został laureatem w kategorii działalność naukowa. Doceniono także Wiceprezesa Zarządu mBank S.A. Jarosława Mastalerza - za kreatywny rozwój projektów. Dominik Fajbusiewicz – Członek Zarządu Idea Bank S.A. został wyróżniony w kategorii innowacyjne rozwiązania. Ponadto z okazji 25-lecia Związku Banków Polskich wręczone zostały również Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich, które przyznano 23 przedstawicielom środowiska naukowego.

 

Partnerzy