Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

21 grudnia 2018EACB: wywiad z H. Guiderem

Z okazji zbliżającego się końca roku 2018, Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych opublikowało w newsletterze – stanowiący swoiste podsumowanie bieżących wydarzeń – wywiad z dyrektorem generalnym EACB, Hervé Guiderem.

Podsumowując rok 2018 Hervé Guider podkreślił, że mijający rok był bardzo bogaty w wydarzenia. Ważną jego składową były negocjacje w sprawie tzw. pakietu bankowego (przegląd CRR / CRD / BRRD / SRMR), które zostały zakończone w grudniu br. Dyrektor generalny EACB zauważył, że organy regulacyjne przyjęły argumenty wnoszone przez organizacje reprezentując banki spółdzielcze w zakresie NSFR, MREL / TLAC, wskaźnika dźwigni oraz że przyjęto pozytywne rozstrzygnięcia w zakresie stosowania zasady proporcjonalności, kapitału środków pomocy itd. Jednak wciąż martwi fakt, że nie została złagodzona tendencja do tworzenia kolejnych regulacji.

Guider zauważył również znaczenie intensywnej współpracy EACB zarówno z EBA, jak i SSM, w odniesieniu do ich nowych wytycznych w zakresie ładu korporacyjnego, w szczególności w zakresie dopasowania i właściwej oceny członków zarządu oraz wewnętrznych ustaleń dotyczących zarządzania. Wiele wskazuje na to, że dialog ten będzie kontynuowany, ponieważ ład korporacyjny w bankach spółdzielczych powinien być kształtowany w sposób uwzględniający w większym stopniu specyfikę tych banków oraz że w związku z tym, wymaga ona ciągłego przedstawiania organom nadzoru i regulacyjnym.

Dyrektor generalny EACB odniósł się także do dyrektywy PSD2, która, nawet jeśli już ma zastosowanie w dużej części, nadal wymaga wdrożenia w odniesieniu do interfejsu (open API), jaki należy stosować między bankami a nową kategorią dostawców usług płatniczych, wprowadzoną przez dyrektywę.

Spośród innych ważnych wydarzeń Dyrektor Guider podkreślił, jak ważny był przeprowadzony w grudniu br. przegląd rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych, a także zwrócił uwagę na trzy inne sprawy dotyczące rynków finansowych, tj. Rozporządzenia o benchmarkowaniu (BMR), wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ujawnień w sprawie zrównoważonych inwestycji i ryzyka zrównoważonego rozwoju (ang. Regulation on disclosure relating to sustainable investments and sustainability risks) oraz dyrektywy EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation).  W ramach wszystkich tych zagadnień toczyły się intensywne prace w 2018 r.

Odnosząc się do pytania o główne trendy zmian oraz oczekiwań na przyszłość, Hervé Guider wskazał, że compliance wciąż jest dużym wyzwaniem dla banków spółdzielczych oraz że EACB lobbuje w kierunku zmniejszenia ilości regulacji. Dodatkowo EACB domaga się mniej złożonych regulacji, większej przejrzystości i większej stabilności otoczenia prawnego z uwzględnieniem proporcjonalności. Także cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych pozostają wciąż istotnymi wyzwaniami dla banków spółdzielczych w najbliższej przyszłości.

Pełna treść wywiadu w języku polskim zostanie opublikowana na stronie KZBS w pierwszych dniach stycznia 2019 r.

 

 

Partnerzy