Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

19 września 2017Dyrektor Generalny EACB w Polsce – na zaproszenie KZBS

W dniu 19 września br. odbyło się wspólne posiedzenie Rady oraz Zarządu KZBS, z udziałem gościa honorowego Hervé Guidera - Dyrektora Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB).

 

W spotkaniu z Dyrektorem Generalnym EACB, które dzięki gościnności Banku BPS odbyło się w jego siedzibie w Warszawie, uczestniczyli Członkowie Rady i Zarządu KZBS, Prezesi Systemów Ochrony Instytucjonalnej, przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia Banku BPS. Obecna była też dyr. D. Pawęda,  reprezentuje KZBS w grupie roboczej EACB ds. digitalizacji i wykorzystywania danych.

Wprowadzenie do wystąpienia gościa honorowego przedstawił Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu KZBS, który reprezentuje Związek we współpracy z EACB. Mówił o roli oraz znaczeniu KZBS w prezentowaniu interesów banków spółdzielczych na arenie międzynarodowej, we współpracy   z EACB. Przedstawił zarys struktury organizacyjnej EACB oraz główne sposoby funkcjonowania, jednocześnie podkreślając, że najważniejszą rolą EACB jest dążenie do utrzymania równoważnej pozycji spółdzielczego modelu biznesowego w bankowości wobec modelu korporacyjnego, w myśl zasady różnorodności. Ten cel realizowany jest poprzez pracę w ramach grup oraz zespołów roboczych. Ważną częścią było również przedstawienie form oraz zakresu współpracy KZBS z EACB, jak również kluczowych celów wspomnianej współpracy.

Hervé Guider na wstępie omówił specyfikę międzynarodowego procesu legislacyjnego i hierarchię ustanawiania międzynarodowych ram legislacyjnych, wyjaśniając rolę takich instytucji lub ciał jak Grupa G20, Financial Stability Board, Basel Committee on Banking Supervision, Komisja Europejska oraz regulator krajowy. Wskazał na bardzo dużą dysproporcję zapisów odnoszących się wprost do bankowości spółdzielczej w stosunku do liczby banków spółdzielczych, które łącznie stanowią większość sieci bankowej w Europie. Wskazał na permanentny niedosyt regulacji uwzględniających specyfikę strukturalną banków spółdzielczych na poziomie regulacji wspólnotowych. Wyjaśnił, że zasadnicza część regulacji nadzorczo ostrożnościowych generowana jest przez BCBS przy udziale Financial Stability Board, czego przykładem są kolejne Umowy Kapitałowe Basel I, Basel II, Basel III, implementowane następnie z zachowaniem unijnych procedur prawotwórczych do prawa wspólnotowego. Zaznaczył, że Komisja Europejska w BCBS posiada jedynie status obserwatora. W obliczu tej sytuacji szczególnego znaczenia powinna nabierać współpraca wszystkich środowisk banków spółdzielczych w ramach EACB, szczególnie z krajów które nie są bezpośrednio reprezentowane np. w G20 czy BCBS. Podkreślił, iż dużym wyzwaniem jest zabieganie o zachowanie zasady proporcjonalności uwzgledniającej punkt widzenia banków spółdzielczych wobec stosowanej dość powszechnie zasady „one size fits all”. Prezentując następnie najważniejsze wyzwania stojące przed europejskimi bankami spółdzielczymi, rozpoczął od kwestii efektywności, w obliczu niskich stóp procentowych i malejących przychodów odsetkowych, a także wzrastającej konkurencji ze strony innych banków oraz nowych podmiotów z branży fin-tech. Szczególnego znaczenia nabiera więc kwestia wykorzystania efektu skali i wzajemnej współpracy, a jednym z możliwych, docelowych rozwiązań może okazać się uwspólnienie usług i optymalizacja kosztów stałych. Pośród innych, równie ważnych wyzwań Dyrektor Guider wymienił kwestię ładu korporacyjnego, który zdaniem nadzorcy europejskiego wymaga usprawnienia, m.in. w zakresie kompetencji i niezależności członków rad nadzorczych banków spółdzielczych, czemu służyć powinno uruchomienie kompleksowych i zakrojonych na szeroką skalę programów szkoleniowych dla członków rad nadzorczych. Podkreślił jednocześnie niską skłonność europejskiego legislatora do rozróżnienia projektowanych rozwiązań na banki spółdzielcze i komercyjne, z uwzględnieniem rozmiaru, skali działania i profilu ryzyka.

Dyrektor Guider wyraźnie zaznaczył, że wszystkie europejskie banki spółdzielcze stoją przed tymi samymi wyzwaniami i mierzą się z podobnymi problemami, w tym z nadmiarem obciążeń regulacyjnych i sprawozdawczych oraz brakiem uwzględnienia ich specyfiki. Dlatego też tak ważne jest, aby działać wspólnie na każdym szczeblu, zarówno w stowarzyszeniach takich jak KZBS na szczeblu krajowym, jak również takich jak EACB na szczeblu europejskim. Jednocześnie podkreślił stabilną sytuację polskiego sektora bankowości spółdzielczej, dodając, iż coraz częściej instytucje europejskie rozumieją, iż różnorodność modeli biznesowych występujących w europejskim sektorze bankowym jest gwarancją jego stabilności.

Spotkanie zakończono dyskusją jego uczestników, w trakcie której pytano m.in. o idee oraz istotę spółdzielczości, których rozwijanie przy obecnych warunkach stanowi bardzo duże wyzwanie tożsamościowe dla banków spółdzielczych. Poruszono również temat stosowania zasady proporcjonalności w regulacjach bankowych. Zastanawiano się również nad kosztami, jakie musi ponosić bank w związku z wypełnianiem licznych obowiązków na rzecz Państwa. Ważnym tematem dyskusji były międzynarodowe standardy rachunkowości i doświadczenia w ich stosowaniu w bankach spółdzielczych w innych krajach europejskich, w kontekście rozważanego obecnie w Polsce przejścia na te standardy  przez banki spółdzielcze i bardzo ostrożnego stanowiska wyrażanego przez KZBS i banki spółdzielcze   w tym zakresie.

Więcej informacji na temat spotkania z Dyrektorem Generalnym Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) Hervé Guiderem publikowane będzie w mediach KZBS.

Partnerzy