Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

28 marca 2018Debata regulacyjna EACB w Brukseli

Z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych EACB 20 marca 2018 r. odbyła się w Brukseli w siedzibie Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES),  debata regulacyjna z udziałem liderów spółdzielczości bankowej i przedstawicieli unijnych instytucji regulacyjnych i nadzorczych. Celem tego co dwa lata organizowanego forum dyskusyjnego było ukazanie węzłowych problemów rozwojowych banków spółdzielczych w UE na tle kluczowych regulacji wspólnotowych, w szczególności odnoszących się do wymogów ostrożnościowych, mechanizmów przymusowej restrukturyzacji oraz zasad inspirujących praktykę w tych dziedzinach (proporcjonalność).

Ze strony polskiej udział wzięli:  Michał Krakowiak i Rafał Makuszewski (KZBS). Józef Myrczek reprezentował Bank BPS.

W wystąpieniach ogólnych w imieniu środowiska banków spółdzielczych, reprezentowanego przez EACB, President G. Hofmann podziękował za możliwość kontynuowania otwartego dialogu z instytucjami nadzorczymi i regulacyjnymi, co dla sektora spółdzielczego zawsze jest okazją do eksponowania uniwersalnych wartości, jak i jego specyfiki, gwarantujących per se wyższy poziom odporności na ryzyka rynku finansowego i gospodarki jako całości, zarówno w skali UE, jak i na poziomie gospodarek państw członkowskich. W podobnie ogólnym tonie wypowiedział się Carlos Trias Pinto – członek goszczącego Konferencję EKES, podkreślając społeczną i ekonomiczną doniosłość roli banków spółdzielczych w rozwoju lokalnych społeczności i inicjatyw gospodarczych.

Najwięcej ciekawych konstatacji miało miejsce w trakcie paneli dyskusyjnych z udziałem m.in. Petera Simona – członka Parlamentu Europejskiego i ECON, Martina Merlina z Dyrekcji Generalnej FISMA i Johannesa Rehulki z Raiffeisen Group. Wskazywali na złożoność procesu godzenia potrzeb stałej modernizacji przepisów ostrożnościowych w celu ich optymalizacji z punktu widzenia zarówno zachowania właściwych  proporcji pomiędzy obciążeniami i korzyściami tak systemowymi jak i pożądanymi na poziomie pojedynczego banku czy grupy banków spółdzielczych. Wskazywano na doniosłość procesu stałych konsultacji nadzorcy ze stroną rynkową. Przedstawiciel Raiffeisena, posługując się licznymi przykładami warunków funkcjonowania małych lokalnych banków, podkreślał potrzebę stałego uwzględniania w procesie legislacyjnym i nadzorczym realnych możliwości małych banków, których sytuację w ostatnim okresie niuansuje ofensywa technologii cyfrowych i robotyki  w usługach finansowych. Podkreślano zarazem potrzebę zachowania jednolitych zasad oceny ryzyk, niezależnie od wielkości podmiotu oferującego dane usługi. Jedno z ciekawszych wystąpień stanowiła wypowiedź  Jana Smets – Gubernatora Banku Belgii, a jednocześnie członka Rady EBC, który przedstawił charakterystykę pokryzysową kondycji strefy Euro i uwarunkowania jej wzrostu w najbliższym czasie. Na uwagę zasługuje, jak wskazywał, w szczególności obecnie rysująca się polityczna wola zacieśniania wielopłaszczyznowej współpracy jej członków w ramach oczekiwanego procesu finalizacji projektu pełnej unii bankowej w UE.

Ciekawą i unikalną zarazem kanwą Konferencji była przypadająca w bieżącym roku 200-letnia rocznica urodzin Wilhelma Raiffeisena, wynalazcy i twórcy modelu lokalnej bankowości spółdzielczej w Europie, w tym także na ziemiach polskich. Z tej okazji miała miejsce okolicznościowa uroczystość zwieńczająca Konferencję. Były krótkie przemówienia i prezentacja historii ruchu Raiffeisena. Prof. H. Groeneveld w okolicznościowym wystąpieniu przedstawił syntetyczny obraz współczesnej spółdzielczości bankowej ze szczególnym uwzględnieniem żywotności i doniosłości idei raiffeisenowskich dla tego ruchu. Poinformował, że z inicjatywy EACB przy współpracy ośrodka naukowego w Tilburgu powstała okolicznościowa publikacja, której autorzy reprezentujący jedenaście europejskich formacji banków spółdzielczych, podzielili się refleksjami na ten temat. Wśród nich jest także wypowiedź przedstawiciela KZBS.  Poniżej zamieszczamy link do elektronicznej wersji tej publikacji:

“Co-operative banks at the service of their members and society”

Partnerzy