Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
Z dniem 6 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu określenia profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków.
Przewodniczący KNF skierował pismo do Prezesów Zarządów Banków Zrzeszających, Banków Spółdzielczych, Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Prezesów Izb Gospodarczych informujące o przyjęciu stanowiska w sprawie polityki dywidendowej bankó...
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował listę instrumentów spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1, która uwzględnia udziały członkowskie w bankach spółdzielczych.

Aktualności

21 marca 2016W Ministerstwie Finansów o sprawach istotnych dla banków spółdzielczych

W dniu 18 marca br., tj. w tym samym dniu, w którym zorganizowano w Klubie Bankowca spotkanie z inicjatywy Rady Konsultacyjnej,  w godzinach popołudniowych odbyło się, na prośbę KZBS, spotkanie przedstawicieli Izby, a także banków SGB i BPS oraz spółdzielni zarządzających systemami IPS w Polsce, z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów Piotrem Nowakiem, nadzorującym z ramienia Ministerstwa m.in. prace nad projektem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

21 marca 2016Spotkanie w Klubie Bankowca

W dniu 18 marca br., z inicjatywy Rady Konsultacyjnej Sektora  Bankowości Spółdzielczej,  mając na uwadze potrzebę harmonijnego rozwoju całego sektora banków spółdzielczych w Polsce, w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli banków spółdzielczych, które nie przystąpiły do systemów IPS,  z kierownictwem obu Izb gospodarczych oraz zaproszonym specjalnie na tę okoliczność Wiceprzewodniczącym KNF Wojciechem Kwaśniakiem.

21 marca 2016Prezes KZBS gościem  Zgromadzenia Prezesów SGB

W dniu 15 marca br. Prezes Zarządu KZBS Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz Doradca Prezesa Michał Krakowiak uczestniczyli, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Zrzeszenia  SGB, w pierwszej części posiedzenia Zgromadzenia Prezesów Zrzeszenia SGB, poświęconej ponad zrzeszeniowej  integracji środowiska banków spółdzielczych i roli KZBS w tym procesie.

21 marca 2016BANKOWIEC – sprzedawca, doradca, nauczyciel?

W dniu 17 marca br. w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się tytułowa konferencja poświęcona tematyce edukacji finansowej dzieci i młodzieży w ramach projektu BAKCYL. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości było elementem European Money Week – europejskiego projektu dedykowanego popularyzacji świadomego korzystania z usług finansowych i edukacji ekonomicznej.

16 marca 2016Fińskie banki spółdzielcze – sposoby funkcjonowania

Przed kilkunastoma dniami portal bs.net opublikował informację - „Fińskie banki spółdzielcze, które są panami swojego losu”. Ten zachęcająco brzmiący tytuł zawierał zwięzłe streszczenie w języku polskim informacji zamieszczonej ostatnio na stronach Coop International. Co-operative Alliance – „Finnish Cooperative Banks Shape Their Own Destiny” na temat fińskiej grupy banków spółdzielczych, funkcjonującej pod nazwą POP Pankkiliitto osk.  KZBS zaciekawiony doniesieniem, postanowił, korzystając z kontaktów z fińskimi spółdzielcami z grupy bankowej OP Pahola, dowiedzieć się czegoś więcej na ten interesujący temat.

14 marca 2016Usługa Ognivo: elektronizacja zajęć i centralna informacja

Banki spółdzielcze do końca stycznia br. były uczestnikami Ognivo za pośrednictwem banków zrzeszających. Z usług świadczonych w ramach Ognivo korzystały bez konieczności podpisywania z KIR umowy (tzw. Ognivo 1). Od marca 2016 r. banki spółdzielcze mogą być bezpośrednim uczestnikiem Ognivo 2. W tym celu każdy bank spółdzielczy będzie musiał podpisać z KIR umowę na korzystanie z usługi Ognivo.
 

14 marca 2016KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Styczeń 2016

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym za styczeń 2016 r.

11 marca 2016Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Głównym celem tytułowego projektu jest zmiana sposobu ustalania składek banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z rocznego na kwartalny. Projekt ma charakter szczególny, dotyczy składek płatnych na rzecz BFG w 2016 r.

11 marca 2016Forum Bankowe 2016

Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego, nowe krajowe projekty infrastrukturalne,  cyberbezpieczeństwo w bankach, to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas Forum Bankowego 2016, które odbyło się 9 marca br. w Warszawie.

08 marca 2016Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreślająca rolę banków spółdzielczych w finansowaniu MŚP

W dniu 25 lutego br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014.

08 marca 2016List EACB do Komisji Europejskiej

W dniu 7 marca br. Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) wystosowało list do Komisji Europejskiej w sprawie opinii Europejskiego Nadzoru Bankowego z dn. 21 grudnia 2015 r. dotyczącej zasad stosowania proporcjonalności w obszarze wynagrodzeń.

04 marca 2016KNF: Sektor bankowy w Polsce jest stabilny i efektywny

O dobrej kondycji sektora bankowego świadczą zarówno wyniki finansowe banków, jak również wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testów. Żaden bank nie jest objęty zarządem komisarycznym – słowa te stanowią odpowiedź rzecznika Komisji Nadzoru Finansowego Łukasza Dajnowicza na  informację, którą podał wiceminister finansów Konrad Raczkowski mówiącą o tym, że w Polsce w bieżącym roku może upaść kilka małych banków. W kontekście stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowości spółdzielczej Dajnowicz dodał, iż aktualnie sektor ten jest w trakcie budowania systemów ochrony instytucjonalnej.

03 marca 2016Instytucje finansowe w opinii Polaków

W dniu 3 marca br. ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony gospodarce, giełdzie papierów wartościowych i rynkowi kapitałowemu „Parkiet” opublikował główne wnioski z badania „Polacy o instytucjach i produktach finansowych” ośrodka dialogu i analiz Thinktank z których wynika, że największym zaufaniem wśród Polaków cieszą się banki spółdzielcze.

02 marca 2016Warsztat KZBS

W dniu 5 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się warsztat organizowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pt.: „Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony instytucjonalnej”, z udziałem reprezentantów Federalnego Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR) oraz przedstawicieli niemieckich banków spółdzielczych.

02 marca 2016Współpraca KZBS z Europejskim Stowarzyszeniem Banków Spółdzielczych (EACB)

Corporate Governance in Co-operative Banks-Key Features (Zarządzanie w Bankach Spółdzielczych – Kluczowe Zagadnienia) to tytuł raportu przygotowanego przez EACB we współpracy z KZBS. Dokument obrazuje nie tylko skalę potencjału ekonomiczno-organizacyjnego środowisk banków spółdzielczych na tle rodzimych systemów bankowych, ale przede wszystkim ukazuje sektor bankowości spółdzielczej jako depozytariusza uniwersalnych wartości spółdzielczych i demokratycznych, urzeczywistnianych na co dzień w procesach zarządzania i kontroli sprawowanych przez członków na rzecz szerokich kręgów interesariuszy.

« poprzednie ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy