Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
Ponad 140 uczestników wzięło udział we wtorkowej Konferencji KZBS (29.11.2016 r.), pt. „Strategie Rozwoju a Wyzwania Przyszłości. Misja i rola sektora Banków Spółdzielczych”, która odbyła się w Sali im. Władysława Grabskiego w NBP pod patronatem Prezesa Narodowego Banku...
28 listopada br. w Warszawie Krajowy Związek Banków Spółdzielczych celebrował jubileusz 25-lecia istnienia. W uroczystym wieczorze uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród których byli założyciele Związku, pierwsi jak i obecni Członkowie. Nie zabrakło także przedstawicieli śro...
W dniu 17 października br. Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania banków spółdzielczych oraz działalności KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli p...

Aktualności

29 lutego 2016Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W dniu 26 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie tytułowego projektu.

25 lutego 2016„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” –  29 lutego upływa termin zgłoszeń

To już ostatnie dni dla banków i placówek, by wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, nad którym magazyn Głos Banków Spółdzielczych objął patronat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego br. Informacje o historii konkursu, zasadach oraz wszelkie dane kontaktowe dostępne są na stronie www.bankprzyjazny.pl.

22 lutego 2016CSR w bankach spółdzielczych – raport EACB

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) w Brukseli opublikowało raport dotyczący wybranych praktyk i działań banków spółdzielczych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

17 lutego 2016Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy -  Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W dniu 16 lutego 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu w/w ustawy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KNF, NBP, BFG, RCL, ZBP, KZBS, KK SKOK i organów administracji centralnej.

12 lutego 2016Dane EACB o europejskim sektorze banków spółdzielczych

W dniu 8 lutego br. Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) opublikowało na swojej stronie internetowej najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, finansowe i kapitałowe europejskiego sektora bankowości spółdzielczej za 2014 rok.

12 lutego 2016Lustracja w bankach spółdzielczych

W dniu 10 lutego br. w Warszawie, z inicjatywy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, zorganizowano robocze spotkanie poświecone tematyce lustracji. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesi Instytucjonalnych Systemów Ochrony Zrzeszeń BPS i SGB, Prezesi Związków Rewizyjnych, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przedstawiciele banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

11 lutego 2016Zmiana ustawy o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka stanowisko dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie wysokości opłat sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

09 lutego 2016Konferencja uzgodnieniowa  w Ministerstwie Finansów

W dniu 5 lutego br. odbyła się w Ministerstwie Finansów  konferencja uzgodnieniowa. Jej celem było dopracowanie treści projektów aktów wykonawczych stanowiących wykonanie upoważnień ustawowych, które posłużą stosowaniu rozporządzenia CRR.

05 lutego 2016Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 1 lutego br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

01 lutego 2016Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 27 stycznia 2016 r.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było m.in. omówienie stanu prac dotyczących budowy systemów ochrony instytucjonalnej, wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady, w zakresie rozszerzenia składu Rady o przedstawicieli Systemu Ochrony Instytucjonalnej, omówienie obecnej sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej w kontekście poniesionych i planowanych obciążeń sektora, jak również bieżących wyzwań regulacyjnych i ich wpływu na funkcjonowanie banków spółdzielczych. Dokonano również omówienia wniosków dotyczących współpracy sektora bankowości spółdzielczej z instytucjami zewnętrznymi w odniesieniu do dyskusji nad nowym modelem biznesowym banków, a także najważniejszych wydarzeń środowiska, planowanych w 2016 r.

29 stycznia 2016Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

28 stycznia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

29 stycznia 2016Reklamacje na rynku finansowym

Przed sektorem finansowym trudny czas dostosowania swoich rozwiązań korporacyjnych do nowych obowiązków jakie nakłada na branżę ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Coraz większa świadomość konsumentów, kampanie uświadamiające ich prawa, a także zmiany w prawie powodują, że skuteczne zarządzanie reklamacjami niesie za sobą  znacznie więcej obowiązków i wyzwań. Choć większość instytucji stosowała procesory reklamacyjne to z racji zupełnie nowej ustawy zapewne pojawią się pytania o właściwą interpretację poszczególnych zapisów i kompetencje nowego organu jakim staje się Rzecznik Finansowy.

28 stycznia 2016Uwagi KZBS do Ministerstwa Finansów

W dniu 27 stycznia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach – oszczędnościowo kredytowych.

25 stycznia 2016Banki spółdzielcze mogą już udzielać kredytów preferencyjnych dla rolnictwa

22 stycznia br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała współpracującym bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, planowanych do udzielenia w I kwartale 2016 r. Jak podało biuro prasowe ARiMR Agencja współpracuje w zakresie udzielania kredytów z 7 centralami banków. W tym trzema spółdzielczymi tj. Bankiem Polskiej Spółdzielczości, SGB Bank oraz Krakowskim Bankiem Spółdzielczym.

19 stycznia 2016Spotkanie Banków Spółdzielczych w Nadsańskim Banku Spółdzielczym

W dniu 18 stycznia br. Nadsański Bank Spółdzielczy (SANBank) zorganizował noworoczne spotkanie służące omówieniu ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania banków spółdzielczych. W spotkaniu, które miało miejsce w Centrali Banku w Stalowej Woli,  uczestniczyli przedstawiciele banków spółdzielczych z województwa lubelskiego i podkarpackiego (wśród których obecni byli zarówno Członkowie jak i nie Członowie KZBS). Na zaproszenie Prezesa Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, Stanisława Kłapeć oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Kocój aktualną sytuację w sektorze bankowości spółdzielczej przedstawili Prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz Doradca Prezesa Zarządu KZBS, Michał Krakowiak.

« poprzednie ... 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy