Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
Ponad 140 uczestników wzięło udział we wtorkowej Konferencji KZBS (29.11.2016 r.), pt. „Strategie Rozwoju a Wyzwania Przyszłości. Misja i rola sektora Banków Spółdzielczych”, która odbyła się w Sali im. Władysława Grabskiego w NBP pod patronatem Prezesa Narodowego Banku...
28 listopada br. w Warszawie Krajowy Związek Banków Spółdzielczych celebrował jubileusz 25-lecia istnienia. W uroczystym wieczorze uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród których byli założyciele Związku, pierwsi jak i obecni Członkowie. Nie zabrakło także przedstawicieli śro...
W dniu 17 października br. Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania banków spółdzielczych oraz działalności KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli p...

Aktualności

21 marca 2016BANKOWIEC – sprzedawca, doradca, nauczyciel?

W dniu 17 marca br. w warszawskim Klubie Bankowca odbyła się tytułowa konferencja poświęcona tematyce edukacji finansowej dzieci i młodzieży w ramach projektu BAKCYL. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości było elementem European Money Week – europejskiego projektu dedykowanego popularyzacji świadomego korzystania z usług finansowych i edukacji ekonomicznej.

16 marca 2016Fińskie banki spółdzielcze – sposoby funkcjonowania

Przed kilkunastoma dniami portal bs.net opublikował informację - „Fińskie banki spółdzielcze, które są panami swojego losu”. Ten zachęcająco brzmiący tytuł zawierał zwięzłe streszczenie w języku polskim informacji zamieszczonej ostatnio na stronach Coop International. Co-operative Alliance – „Finnish Cooperative Banks Shape Their Own Destiny” na temat fińskiej grupy banków spółdzielczych, funkcjonującej pod nazwą POP Pankkiliitto osk.  KZBS zaciekawiony doniesieniem, postanowił, korzystając z kontaktów z fińskimi spółdzielcami z grupy bankowej OP Pahola, dowiedzieć się czegoś więcej na ten interesujący temat.

14 marca 2016Usługa Ognivo: elektronizacja zajęć i centralna informacja

Banki spółdzielcze do końca stycznia br. były uczestnikami Ognivo za pośrednictwem banków zrzeszających. Z usług świadczonych w ramach Ognivo korzystały bez konieczności podpisywania z KIR umowy (tzw. Ognivo 1). Od marca 2016 r. banki spółdzielcze mogą być bezpośrednim uczestnikiem Ognivo 2. W tym celu każdy bank spółdzielczy będzie musiał podpisać z KIR umowę na korzystanie z usługi Ognivo.
 

14 marca 2016KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Styczeń 2016

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym za styczeń 2016 r.

11 marca 2016Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Głównym celem tytułowego projektu jest zmiana sposobu ustalania składek banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z rocznego na kwartalny. Projekt ma charakter szczególny, dotyczy składek płatnych na rzecz BFG w 2016 r.

11 marca 2016Forum Bankowe 2016

Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego, nowe krajowe projekty infrastrukturalne,  cyberbezpieczeństwo w bankach, to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas Forum Bankowego 2016, które odbyło się 9 marca br. w Warszawie.

08 marca 2016Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreślająca rolę banków spółdzielczych w finansowaniu MŚP

W dniu 25 lutego br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014.

08 marca 2016List EACB do Komisji Europejskiej

W dniu 7 marca br. Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) wystosowało list do Komisji Europejskiej w sprawie opinii Europejskiego Nadzoru Bankowego z dn. 21 grudnia 2015 r. dotyczącej zasad stosowania proporcjonalności w obszarze wynagrodzeń.

04 marca 2016KNF: Sektor bankowy w Polsce jest stabilny i efektywny

O dobrej kondycji sektora bankowego świadczą zarówno wyniki finansowe banków, jak również wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testów. Żaden bank nie jest objęty zarządem komisarycznym – słowa te stanowią odpowiedź rzecznika Komisji Nadzoru Finansowego Łukasza Dajnowicza na  informację, którą podał wiceminister finansów Konrad Raczkowski mówiącą o tym, że w Polsce w bieżącym roku może upaść kilka małych banków. W kontekście stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowości spółdzielczej Dajnowicz dodał, iż aktualnie sektor ten jest w trakcie budowania systemów ochrony instytucjonalnej.

03 marca 2016Instytucje finansowe w opinii Polaków

W dniu 3 marca br. ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony gospodarce, giełdzie papierów wartościowych i rynkowi kapitałowemu „Parkiet” opublikował główne wnioski z badania „Polacy o instytucjach i produktach finansowych” ośrodka dialogu i analiz Thinktank z których wynika, że największym zaufaniem wśród Polaków cieszą się banki spółdzielcze.

02 marca 2016Warsztat KZBS

W dniu 5 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się warsztat organizowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pt.: „Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony instytucjonalnej”, z udziałem reprezentantów Federalnego Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR) oraz przedstawicieli niemieckich banków spółdzielczych.

02 marca 2016Współpraca KZBS z Europejskim Stowarzyszeniem Banków Spółdzielczych (EACB)

Corporate Governance in Co-operative Banks-Key Features (Zarządzanie w Bankach Spółdzielczych – Kluczowe Zagadnienia) to tytuł raportu przygotowanego przez EACB we współpracy z KZBS. Dokument obrazuje nie tylko skalę potencjału ekonomiczno-organizacyjnego środowisk banków spółdzielczych na tle rodzimych systemów bankowych, ale przede wszystkim ukazuje sektor bankowości spółdzielczej jako depozytariusza uniwersalnych wartości spółdzielczych i demokratycznych, urzeczywistnianych na co dzień w procesach zarządzania i kontroli sprawowanych przez członków na rzecz szerokich kręgów interesariuszy.

01 marca 2016Historia przez ćwierć wieku pisana

25 lat temu, 2 marca 1991 roku w Ciechocinku przedstawiciele 130 Banków Spółdzielczych podpisali protokół założycielski Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, powołując tym samym do życia izbę gospodarczą zrzeszającą i reprezentującą polskie banki spółdzielcze.

29 lutego 2016Spotkanie KZBS z Bankami Spółdzielczymi

W dniu 24 lutego br. Bank Spółdzielczy w Raciążu zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych oraz działalnością KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu, które miało miejsce w Centrali Banku, uczestniczyli przedstawiciele 9 banków spółdzielczych, wśród których obecni byli zarówno Członkowie, jak i nie Członkowie KZBS, a także Prezes Zarządu KZBS, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz Doradca Prezesa Zarządu KZBS, Pan Michał Krakowiak.

29 lutego 2016Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W dniu 26 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie tytułowego projektu.

« poprzednie ... 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy