Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 20 czerwca br. w Hotelu Sangate w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
W dniu 20 czerwca br. odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Święta jest edukacja w zakresie bezpiecznego obrotu bezgotówkowego. W nawiązaniu do porozumienia podpisanego 5 października 2017 r. pomiędzy ZUS, SGB-Bankiem, BPS i KZBS, na mocy którego wśród świadczeniobiorców ZUS promowane są bezgo...

Aktualności

31 października 2017Panel ekspercki w ramach sektorowego badania Bilans Kapitału Ludzkiego z udziałem KZBS

W dniu 26 października br. odbył się panel ekspercki zorganizowany w ramach pierwszego sektorowego badania kompetencji w sektorze finansowym (Bilans Kapitału Ludzkiego) w którym uczestniczyli wysokiej klasy eksperci - przedstawiciele opiniotwórczych podmiotów ze środowiska bankowego, zaproszeni przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Jednym z ekspertów panelu był przedstawiciel KZBS – Wiceprezes Zarządu Michał Krakowiak.

31 października 2017Udział KZBS w pracach nad split payment

W dniu 26 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrywano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

30 października 2017Pismo KZBS w sprawie polityki dywidendowej na rok 2018

W dniu 30 października br. KZBS, po uzgodnieniach w ramach  Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, skierował pismo do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zawierające sugestie  środowiska w odniesieniu do zasad polityki dywidendowej KNF, w celu odpowiedniego ich wykorzystania przy aktualizowaniu przez Komisję Stanowiska w przedmiotowej sprawie na rok 2018.

30 października 2017Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

W dniu 25 października br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie możliwych działań i wniosków dla sektora w obliczu wyzwań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Ważnym tematem była również dyskusja w zakresie stosowanej polityki dywidendowej w bankach spółdzielczych oraz na temat najważniejszych zmian regulacyjnych dotyczących sektora, procedowanych w ramach trwających procesów legislacyjnych.

27 października 2017VII doroczna Konferencja NBP w sprawie przyszłości gospodarki europejskiej

Już po raz siódmy Narodowy Bank Polski był gospodarzem, międzynarodowej Konferencji dedykowanej zagadnieniom przyszłości gospodarki europejskiej, która odbyła się dniu 20 października br. w Warszawie. Wydarzenie odtworzył Prezes NBP, prof. Adam Glapiński. Następnie odczytano listy do uczestników przesłane przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę oraz Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego.

27 października 2017KNF: Informacja o sytuacji banków w I półroczu 2017 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że dostępne są opracowania nt. sytuacji banków w I półroczu 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z Raportem.

25 października 2017Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

W dniu 23 października br. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2017 r., poz. 1965).

25 października 2017Warto Bezgotówkowo: konkursy rozstrzygnięte - znamy najciekawsze wizje płatności bezgotówkowych!

Znamy zwycięzców konkursu literackiego ogłoszonego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo”, która upowszechnia wiedzę o korzyściach płynących z bezgotówkowych form płatności. Spośród ponad 60 zgłoszonych prac kapituła za najlepszy uznała tekst Niny Szamotulskiej opisujący przyszłość płatności biometrycznych. Wyróżniono również prace Aleksandry Krysik i Macieja Mamulskiego. Laureaci otrzymają nowoczesny sprzęt oraz akcesoria komputerowe. Równolegle odbywał się konkurs plastyczny dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Zgłoszono w nim ponad 100 prac rysunkowych i malarskich.

20 października 2017Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze zrozumieniem przyjął zgłaszane przez KZBS uwagi banków spółdzielczych dotyczące wyzwań wynikających z obciążeń obowiązkami w zakresie sprawozdawczości

We wrześniu br. w ramach bieżącego analizowania problemów na jakie napotykają banki spółdzielcze w swojej działalności, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przekazał podmiotom tworzącym Komitet Stabilności Finansowej (NBP, KNF, BFG i MF), sygnały kierowane przez banki spółdzielcze, dotyczące nadmiernych wymogów sprawozdawczych.

20 października 2017Co znaczy "spółdzielczy"?

Wywiad pod takim tytułem 19 października br. opublikował portal cozadzien.pl Rozmówcą dziennikarza cozatydzien.pl był dr Krzysztof Sadurski, Prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, który w wywiadzie przybliżał istotę spółdzielczości, zwracał również uwagę na cechy charakteryzujące bankowość spółdzielczą.

19 października 2017Dziś Dzień Płatności Bezgotówkowych

19 października br. został ustanowiony przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności „Dniem Płatności Bezgotówkowych”. Z tej okazji w dniu kulminacyjnym kampanii, zainaugurowanej 12 września br., zaprezentowano wyniki badania pt. „Postawy Polaków wobec form płatności”, zrealizowanego w ramach kampanii „Warto Bezgotówkowo”. Kampanię wspierają banki spółdzielcze, a patronat medialny nad nią objął magazyn „Głos Banków Spółdzielczych”.

19 października 2017ZUS: Porozumienie z sektorem banków spółdzielczych umożliwi nam zapewnienie obsługi w każdym zakątku naszego kraju

18 października br. Polskie Radio Program 1 poinformowało swoich słuchaczy o porozumieniu podpisanym między ZUS a KZBS i dwoma bankami zrzeszającymi - Bankiem BPS S.A. oraz SGB-Bankiem. Na mocy porozumienia, wśród świadczeniobiorców ZUS promowane będą bezgotówkowe formy pobierania świadczeń w oparciu o specjalnie stworzony dla seniorów rachunek bankowy: Wygodne Konto dla Klientów ZUS.

18 października 2017PRZYPOMINAMY: od stycznia nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym nastąpi odejście od wykorzystywania formatu komunikatu Elixir „12n” na rzecz standardowego komunikatu Elixir „11n”.

18 października 2017Nowi prezesi banków spółdzielczych

W dniu 17 października br. KNF wyraził zgodę na powołanie Prezesów Banków Spółdzielczych.

17 października 2017Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) we współpracy z Tias School of Business and Society na Uniwersytecie w Tilburgu opublikowało dane na temat sektora banków spółdzielczych w Europie w 2016 r.

Autorzy publikacji podkreślają, że jest ona unikalnym źródłem danych prezentujących kondycję banków w poszczególnych krajach całej Unii Europejskiej. Ponadto, przedstawia zwięzły przegląd głównych wskaźników finansowych i efektywnościowych, pozwalający na ocenę sektora europejskich banków spółdzielczych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Warto podkreślić, że po raz kolejny Krajowy Związek Banków Spółdzielczych brał czynny udział w stworzeniu zestawienia poprzez przekazanie kompleksowych danych na temat sytuacji polskich banków spółdzielczych.

« poprzednie ... 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy