Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

04 sierpnia 2015Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych – stanowisko KZBS

28 lipca br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wystosował do Kancelarii Sejmu pismo w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

31 lipca 2015Posiedzenia Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej (Komisja Finansów Publicznych) z udziałem KZBS

20 i 21 lipca br. miało miejsce rozpatrzenie rządowych projektów ustaw o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (druk nr 3576) oraz o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3595) z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, UKNF, BGK oraz Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
 

29 lipca 2015Stanowisko UKNF dotyczące uwag KZBS do Rekomendacji W

W dniu 21 lipca 2015 r. na 267 posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła Rekomendację W. Przyjęcie rekomendacji było poprzedzone konsultacjami publicznymi, w ramach których także Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zgłosił swoje uwagi.

28 lipca 2015Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, z dnia 21 lipca br. było sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych w przedmiocie ustawy o zmianie prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

24 lipca 2015Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu  ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

W dniu 24 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu  ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

23 lipca 2015Główne systemy spółdzielcze w UE według systematyki rozporządzenia 575/2013 CRR Art. 10, Art. 113(6), 113(7) – przykłady, odniesienia

W lipcu podczas narad Prezesów Zarządów Banków Spółdzielczych regionu małopolskiego (13 lipca br.) oraz olsztyńskiego (16 lipca br.) na zaproszenie organizatorów, Doradca Prezesa Zarządu KZBS, Michał Krakowiak przybliżył zebranym tematykę tytułowego zagadnienia.

22 lipca 2015KNF wydała Rekomendację W

21 lipca br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała skierowaną do banków Rekomendację W dotyczącą zarządzania ryzykiem modeli w bankach. Przed wydaniem projekt Rekomendacji przekazano do publicznych konsultacji. Swoje uwagi przekazał m.in. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zabiegając o opracowanie skróconej i uproszczonej wersji Rekomendacji, która uwzględniałaby zarówno specyfikę modelu biznesowego, jak i skalę działania banków spółdzielczych.

21 lipca 2015Prezydent podpisał ustawę o bankach spółdzielczych

20 lipca br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał trzy ustawy, w tym jedną szczególnie ważną dla sektora bankowości spółdzielczej tj. nowelizację ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

01 lipca 2015Zakończono prace nad ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu są i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw

W dniach 24 – 25 czerwca 2015 r. na 95 Posiedzeniu, Sejm rozpatrując poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, zakończył prace nad tytułową ustawą.

12 czerwca 2015Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  

W dniach 27 i 28 maja br. w Ministerstwie Finansów odbyły się dwie ostatnie konferencje uzgodnieniowe dotyczące projektu  ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

28 maja 2015Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 maja br. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego, którego przedmiotem było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

25 maja 2015Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  

W dniu 22 maja br. w Ministerstwie Finansów odbyła się kolejna konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu  ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

25 maja 2015Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw w Senacie

Na 28 maja br. w planie pracy komisji senackich przewidziane jest rozpatrzenie przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych przedmiotowej ustawy, przyjętej podczas 92. posiedzenia Sejmu RP w dniu 15 maja br.

22 maja 2015Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

W dniu 19 maja br. w siedzibie NBP odbyło się XV posiedzenie plenarne Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego  na którym przyjęto projekt Informacji o realizacji PROB na lata 2014-2020, w którym dzięki aktywności KZBS zamieszczone zostały po raz pierwszy także opisy działań podjętych przez banki spółdzielcze w tej sprawie.

20 maja 2015Projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

W dniach 14,15 i 19 maja br. w Ministerstwie Finansów odbyły się kolejne konferencje uzgodnieniowe projektu  ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w których czynny udział brał KZBS.

« poprzednie ... 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 ... następne »

Partnerzy