Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
Niemal każdego dnia KZBS bierze udział w procesach legislacyjnych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej, jest to determinowane mnogością wyzwań stojących przed sektorem. Wyzwania te identyfikujemy wspólnie z Państwem, dlatego też dziękujemy za zaangażowanie i jednocześnie zachęcamy do dal...
W dniu 13 września br. gościem programu „Ekspress gospodarczy” radiowej Jedynki była Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
W dniu 7 września br. Spółdzielczy Bank Rozwoju z/s w Szepietowie zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych oraz działalnością KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu uczestniczyli...

Aktualności

14 marca 2016Usługa Ognivo: elektronizacja zajęć i centralna informacja

Banki spółdzielcze do końca stycznia br. były uczestnikami Ognivo za pośrednictwem banków zrzeszających. Z usług świadczonych w ramach Ognivo korzystały bez konieczności podpisywania z KIR umowy (tzw. Ognivo 1). Od marca 2016 r. banki spółdzielcze mogą być bezpośrednim uczestnikiem Ognivo 2. W tym celu każdy bank spółdzielczy będzie musiał podpisać z KIR umowę na korzystanie z usługi Ognivo.
 

14 marca 2016KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Styczeń 2016

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym za styczeń 2016 r.

11 marca 2016Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Głównym celem tytułowego projektu jest zmiana sposobu ustalania składek banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z rocznego na kwartalny. Projekt ma charakter szczególny, dotyczy składek płatnych na rzecz BFG w 2016 r.

11 marca 2016Forum Bankowe 2016

Aktualne uwarunkowania regulacyjne i ekonomiczne prowadzenia biznesu bankowego, nowe krajowe projekty infrastrukturalne,  cyberbezpieczeństwo w bankach, to tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas Forum Bankowego 2016, które odbyło się 9 marca br. w Warszawie.

08 marca 2016Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreślająca rolę banków spółdzielczych w finansowaniu MŚP

W dniu 25 lutego br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014.

08 marca 2016List EACB do Komisji Europejskiej

W dniu 7 marca br. Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) wystosowało list do Komisji Europejskiej w sprawie opinii Europejskiego Nadzoru Bankowego z dn. 21 grudnia 2015 r. dotyczącej zasad stosowania proporcjonalności w obszarze wynagrodzeń.

04 marca 2016KNF: Sektor bankowy w Polsce jest stabilny i efektywny

O dobrej kondycji sektora bankowego świadczą zarówno wyniki finansowe banków, jak również wyniki europejskiego przeglądu jakości aktywów i stress testów. Żaden bank nie jest objęty zarządem komisarycznym – słowa te stanowią odpowiedź rzecznika Komisji Nadzoru Finansowego Łukasza Dajnowicza na  informację, którą podał wiceminister finansów Konrad Raczkowski mówiącą o tym, że w Polsce w bieżącym roku może upaść kilka małych banków. W kontekście stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowości spółdzielczej Dajnowicz dodał, iż aktualnie sektor ten jest w trakcie budowania systemów ochrony instytucjonalnej.

03 marca 2016Instytucje finansowe w opinii Polaków

W dniu 3 marca br. ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony gospodarce, giełdzie papierów wartościowych i rynkowi kapitałowemu „Parkiet” opublikował główne wnioski z badania „Polacy o instytucjach i produktach finansowych” ośrodka dialogu i analiz Thinktank z których wynika, że największym zaufaniem wśród Polaków cieszą się banki spółdzielcze.

02 marca 2016Warsztat KZBS

W dniu 5 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się warsztat organizowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pt.: „Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony instytucjonalnej”, z udziałem reprezentantów Federalnego Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR) oraz przedstawicieli niemieckich banków spółdzielczych.

02 marca 2016Współpraca KZBS z Europejskim Stowarzyszeniem Banków Spółdzielczych (EACB)

Corporate Governance in Co-operative Banks-Key Features (Zarządzanie w Bankach Spółdzielczych – Kluczowe Zagadnienia) to tytuł raportu przygotowanego przez EACB we współpracy z KZBS. Dokument obrazuje nie tylko skalę potencjału ekonomiczno-organizacyjnego środowisk banków spółdzielczych na tle rodzimych systemów bankowych, ale przede wszystkim ukazuje sektor bankowości spółdzielczej jako depozytariusza uniwersalnych wartości spółdzielczych i demokratycznych, urzeczywistnianych na co dzień w procesach zarządzania i kontroli sprawowanych przez członków na rzecz szerokich kręgów interesariuszy.

01 marca 2016Historia przez ćwierć wieku pisana

25 lat temu, 2 marca 1991 roku w Ciechocinku przedstawiciele 130 Banków Spółdzielczych podpisali protokół założycielski Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, powołując tym samym do życia izbę gospodarczą zrzeszającą i reprezentującą polskie banki spółdzielcze.

29 lutego 2016Spotkanie KZBS z Bankami Spółdzielczymi

W dniu 24 lutego br. Bank Spółdzielczy w Raciążu zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych oraz działalnością KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu, które miało miejsce w Centrali Banku, uczestniczyli przedstawiciele 9 banków spółdzielczych, wśród których obecni byli zarówno Członkowie, jak i nie Członkowie KZBS, a także Prezes Zarządu KZBS, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz Doradca Prezesa Zarządu KZBS, Pan Michał Krakowiak.

29 lutego 2016Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W dniu 26 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie tytułowego projektu.

25 lutego 2016„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” –  29 lutego upływa termin zgłoszeń

To już ostatnie dni dla banków i placówek, by wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, nad którym magazyn Głos Banków Spółdzielczych objął patronat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego br. Informacje o historii konkursu, zasadach oraz wszelkie dane kontaktowe dostępne są na stronie www.bankprzyjazny.pl.

22 lutego 2016CSR w bankach spółdzielczych – raport EACB

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) w Brukseli opublikowało raport dotyczący wybranych praktyk i działań banków spółdzielczych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

« poprzednie ... 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy