Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W związku z obchodami Święta Spółdzielczości Bankowej zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne media wykazały zainteresowanie sektorem bankowości spółdzielczej. Wiele audycji i materiałów związanych było z uzyskanymi przez KZBS patronatami medialnymi Święta, w tym TVP 3, Pols...
21 czerwca br. w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Blisko 200 szkół podstawowych biorących udział w programie SKO przy współpracy z Bankami Spółdzielczymi uczestniczyło w konkursowych zmaganiach. W dniu 21 czerwca br. podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej poznaliśmy zwycięzców II edycji „Konkursu SKO - Mł...

Aktualności

25 listopada 2015BFG: Wysokości stawek fośg, opłaty rocznej i opłaty ostrożnościowej na 2016 rok

W dniu 25 listopada 2015 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały dotyczące określenia wysokości stawek na 2016 rok: funduszy ochrony środków gwarantowanych, obowiązkowej opłaty rocznej, opłaty ostrożnościowej.

17 listopada 2015Seminarium „Wymóg stabilnego finansowania netto (NSFR) w świetle dokumentów bazylejskich i Rozporządzenia CRR”

W dniu 10 listopada br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone wymogom stabilnego finansowania netto (NSFR) w świetle dokumentów bazylejskich i Rozporządzenia CRR. Szkolenie poprowadziła Pani Beata Darska, Ekspert w Departamencie Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele KZBS.

17 listopada 2015Ustalenia stałego Komitetu Rady Ministrów w przedmiocie projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wyciąg z protokołu ustaleń posiedzenia stałego Komitetu Rady Ministrów w dniu 22 października br.

17 listopada 2015Konferencja uzgodnieniowa dot. projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

W dniu 13 listopada 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele BFG, UOKiK, RCL, ZBP i KZBS.

10 listopada 2015Zarządzanie ryzykiem modeli w bankach (Rekomendacja W): Spotkanie w UKNF przy współpracy KZBS

W dniu 6 listopada br. w Urzędzie KNF przy współpracy i aktywnym udziale KZBS odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli banków spółdzielczych, członków KZBS z kierownictwem i pracownikami właściwego merytorycznie Departamentu UKNF, poświęcone omówieniu wybranych zagadnień Rekomendacji W odnoszącej się do problematyki zarządzania ryzykiem modeli w bankach.

06 listopada 2015Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów

W dniu 29 października br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów pismo z wnioskiem o podjęcie stosownych działań korygujących definicję ekspozycji detalicznych zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Przedmiotowe pismo zostało również skierowanie do wiadomości Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

03 listopada 2015KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Wrzesień 2015

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym za wrzesień 2015 r.

03 listopada 2015Nowy numer magazynu „Głos Banków Spółdzielczych”

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”, w którym opublikowany został m.in. wywiad z Prezesami Banków Zrzeszających, dotyczący zagadnień związanych z systemem ochrony instytucjonalnej oraz kształtem nowej umowy zrzeszenia.

30 października 2015KZBS na konferencji uzgodnieniowej dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (implementacja dyrektywy  PAD PE i R 2014/92UE)

W dniu 26 października br. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca tytułowego projektu ustawy, w której udział wziął m.in. przedstawiciel KZBS.

30 października 2015Stanowisko KZBS dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów stanowisko w przedmiocie tytułowego projektu.

30 października 2015X Kongres Ryzyka Bankowego

Biuro Informacji Kredytowej już po raz dziesiąty zorganizowało Kongres Ryzyka Bankowego. Jak co roku wzięli w nim udział reprezentanci najważniejszych instytucji publicznych i finansowych w Polsce, w tym również przedstawiciele KZBS. Dyskutowano na temat wyzwań, możliwości i kierunków rozwoju oraz kształtu bieżących i przyszłych regulacji w kontekście ich wpływu na instytucje finansowe.

29 października 2015Nowe gwarancje kredytowe dla MŚP w bankach spółdzielczych

29 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z bankami, które będą udzielać kredytów dla MŚP z gwarancją BGK w ramach programu COSME. Gwarancja BGK będzie dostępna w 11 bankach, w tym w SGB-Bank i zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych.

28 października 2015KZBS inicjatorem ważnej dla banków spółdzielczych zmiany w podpisanej przez Prezydenta  ustawie o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 października Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Tytułowa ustawa eliminuje z porządku prawnego bankowy tytuł egzekucyjny.

21 października 2015Kolejny etap prac w sprawie projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w wersji z dnia 9 października 2015 r., po zmianach wprowadzonych przez Komitet do Spraw Europejskich. Następnie projekt będzie przedmiotem prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Na stronie RCL dostępne są również projekty aktów wykonawczych.

21 października 2015V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 12-14 października br. w Katowicach odbył się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W trakcie trzech dni Kongresu odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, podczas których eksperci z kraju i zagranicy rozmawiali o możliwościach rozwoju i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami. W Kongresie wzięli udział również przedstawiciele KZBS.

« poprzednie ... 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy