Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 15 lutego br. KNF opublikował informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2018 r.
W dniu 6 marca br. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie odbędzie się drugi termin szkolenia pt. „Aktualne zmiany prawne mające wpływ na działalność banków spółdzielczych”.
W dniu 12 lutego br. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego br. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego. Rozporządzenie wprowadza przede wszystkim nowy sposób wyliczania wpłaty (m.in. likwidacja współczynnika korygującego) oraz zmienia termin jej wnoszenia przez ban...

Aktualności

17 sierpnia 2018KNF przedstawił propozycję nowej wersji Rekomendacji S

W dniu 16 sierpnia br. KNF przekazał do publicznych konsultacji projekt znowelizowanej Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

16 sierpnia 2018Ruszył program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, które w 2018 r. ucierpiały z powodu suszy lub powodzi

Z początkiem sierpnia Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł.

08 sierpnia 2018Powstanie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

W dniu 3 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jest ona implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, która została przyjęta 6 lipca 2016 r. Dyrektywa zobowiązała wszystkie państwa członkowskie UE do zagwarantowania minimalnego poziomu zdolności krajowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, powołanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT) oraz przyjęcia krajowych strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa.

08 sierpnia 2018Podstawowy rachunek płatniczy – od dziś w każdym banku

Od 8 sierpnia br. wszystkie banki, w tym banki spółdzielcze oraz SKOK-i muszą dostosować swoją ofertę do zmian w wynikających z ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2016 roku, która weszła w życie w dniu 8 lutego 2017 roku. Jedną z kluczowych zmian jest obowiązek posiadania w ofercie banku podstawowego rachunku płatniczego.

02 sierpnia 2018Spotkanie Zespołu ds. finansowania rolnictwa

W dniu 1 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się inauguracyjne spotkanie tytułowego Zespołu, w którym wzięli udział przedstawiciele bankowych izb gospodarczych, Ministerstwa Finansów, sektora bankowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

01 sierpnia 2018Karty płatnicze w Polsce – stan na koniec I kw. 2018 r.

Od kilku lat Departament Systemu Płatniczego NBP publikuje dane obrazujące zjawiska zachodzące w polskim systemie płatniczym. W lipcu br. zaprezentowana została Informacja o kartach płatniczych – I kwartał 2018 r. Można w niej znaleźć szereg ciekawych informacji i danych nt. rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce.

31 lipca 2018Pismo KZBS w sprawie rozporządzenia dot. dopuszczalnego zakresu egzekucji  z majątku rolnika

W związku z udziałem w pracach Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych oraz producentów rolnych KZBS skierował w dniu 31 lipca br. pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w którym podsumowująco przedstawił stanowisko dotyczące konsekwencji dla banków, wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji oraz propozycje rozwiązań.

27 lipca 2018Kurs EACB na temat rozporządzeń UE i nadzoru nad bankami spółdzielczymi

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) w dniach 10-11 października br. w Brukseli organizuje kurs na temat rozporządzeń UE i nadzoru nad bankami spółdzielczymi. KZBS poleca udział w tym wydarzeniu.

27 lipca 2018NBP: informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2018

NBP zaprezentował informacje dotyczące polskiego rynku kart płatniczych, które zostały opracowane przez Departament Systemu Płatniczego NBP w oparciu o dane statystyczne pochodzące z sektora bankowego oraz podmiotów niebankowych.

26 lipca 2018NBP: dane finansowe sektora bankowego

Narodowy Bank Polski opublikawał dane finansowe sektora bankowego za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj br.

24 lipca 2018Wywiad EACB: trzy pytania do Haralda Waigleina

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) przeprowadziło rozmowę z Haraldem Waigleinem, Dyrektorem Generalnym ds. Polityki Ekonomicznej, Rynków Finansowych i Ceł w austriackim Ministerstwie Finansów, który z jego ramienia pełni również szereg funkcji w europejskich instytucjach finansowych i nadzorczych. Poniżej prezentujemy ten wywiad w polskiej wersji językowej.

23 lipca 2018Uchwała Rady BFG zmieniająca uchwałę ws. określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

W dniu 20 czerwca br. Rada BFG podjęła uchwałę nr 45/2018 zmieniającą uchwałę nr 33/2015 z 25 listopada 2015 r. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem 16 sierpnia br.

18 lipca 2018Komunikat KNF: nowo powołani prezesi zarządów banków spółdzielczych

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 17 lipca br. jednogłośnie udzieliła zgody na powołanie nowych prezesów banków spółdzielczych.

16 lipca 2018Skrócony czas odpowiedzi na reklamacje klientów

20 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża w Polsce unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych PSD2.

13 lipca 2018Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie

W dniu 13 lipca br. zaczynają obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

« poprzednie ... 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy