Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniach od 16 do 22 października br. z inicjatywy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, skupiającej podmioty i instytucje popierające upowszechnianie płatności bezgotówkowych w Polsce, w tym Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, organizowany jest tydzień promujący płatności bezgotówkowe,...
Już od listopada br. emeryci i renciści będą mogli założyć rachunek za 1 zł w Bankach Spółdzielczych. Korzystna oferta powstała na bazie porozumienia, podpisanego 5 października br. w Warszawie, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SGB-Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Krajowym Z...
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych serdecznie zaprasza na warsztat - Komunikacja medialna i wizerunkowa, którego celem jest zapoznanie jego uczestników z m.in. budowaniem relacji z mediami, psychologią wizerunku oraz budowaniem i promowaniem marki osobistej.

Aktualności

07 czerwca 2017KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Kwiecień 2017

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym opracowana na koniec kwietnia 2017 r.

05 czerwca 2017Komunikat po posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej

W dniu 2 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej dotyczące nadzoru makroostrożnościowego. Uczestniczyli w nim Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego - Przewodniczący Komitetu, Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Marek Chrzanowski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

02 czerwca 2017NBP opublikował raport o stabilności systemu finansowego

Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w okresie od publikacji poprzedniej edycji raportu. Pozostaje jednak na podwyższonym poziomie, głównie z uwagi na utrzymującą się niepewność w otoczeniu polskiej gospodarki – czytamy w raporcie przygotowanym przez Departament Stabilności Finansowej NBP.

31 maja 2017Termin przesyłania formularzy samooceny BION przedłużony do 31 lipca na prośbę KZBS

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zwrócił się z prośbą do Komisji Nadzoru Finansowego o przedłużenie terminu przesyłania formularzy samooceny BION dla banków spółdzielczych. KNF pozytywnie odniósł się do przedmiotowego wniosku, przesuwając termin do 31 lipca br.

31 maja 2017Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 30 maja br. KZBS skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie tytułowego projektu. Pełne stanowisko Związku dostępne jest w zakładce „Strefa Członkowska”.

30 maja 20177 banków spółdzielczych w II etapie Konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców!

Zakończył się I etap XVIII edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców – Bankowa Nagroda Jakości” skierowanego do sektora finansowego, czyli banków i ich oddziałów, które świadczą usługi z zakresu obsługi finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs organizowany jest przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów certyfikacyjnych dla gmin i przedsiębiorców. Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn „Głos Banków Spółdzielczych”.

26 maja 2017IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

W dniach 23-24 maja br. w Warszawie odbyło się IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017, organizowane przez Związek Banków Polskich.

25 maja 2017Szkolenie KZBS  - „Zmiany w działalności kredytowej banków –  nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych”

Z dniem 22 lipca br. wchodzi w życie  ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa w sposób istotny zmieni zasady udzielania kredytów hipotecznych i konsumenckich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom banków spółdzielczych  Krajowy  Związek Banków Spółdzielczych zorganizował tytułowe szkolenie.

19 maja 2017Informacja KNF o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował opracowanie o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r.

16 maja 2017Aktywność KZBS w obszarze legislacyjnym - podsumowanie

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w ramach swojej codziennej działalności uczestniczy w licznych procesach legislacyjnych m.in. poprzez wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących sektora bankowości spółdzielczej. W zakładce Strefa Członkowska publikujemy informację o działaniach podejmowanych przez Związek w okresie  od 1 marca do 30 kwietnia 2017 r.

16 maja 2017Prace Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała komunikat na temat statusu prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce, w którym uczestniczy przedstawiciel Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

15 maja 2017Zdigitalizować ocenę ryzyka

Banki spółdzielcze zaczynają rozwijać ofertę kredytową w oparciu o analizę danych geograficznych i scoringowych. To strategiczne podejście realizują z pomocą najsilniejszego pod tym względem partnera na rynku – Biura Informacji Kredytowej – BIK. Big Data z tego źródła stanowi bowiem podstawę każdego biznesu bankowego w kraju.

15 maja 2017Deklaracja banków spółdzielczych opublikowana przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych z okazji 7. Kongresu Banków Spółdzielczych

Wsparcie dla jednolitego rynku cyfrowego, podkreślenie znaczenia proporcjonalności w procesie decyzyjnym UE, uznanie różnorodności banków spółdzielczych, zwrócenie uwagi na niekorzystne zjawiska wynikające ze standaryzacji w obszarach modeli biznesowych czy odzwierciedlenie specyfiki modelu współpracy bankowej i jej zarządzania w unijnych i międzynarodowych przepisach to tylko niektóre z rekomendacji, które znalazły się w przedmiotowej Deklaracji. Sporządzone przez EACB spostrzeżenia i oczekiwania banków spółdzielczych adresowane są do wszystkich unijnych instytucji regulacyjnych i nadzorczych odpowiadających za sektor finansowy.

15 maja 2017KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Marzec 2017

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym za marzec 2017 r.

12 maja 2017Banki spółdzielcze trzecim filarem rynku bankowego?

Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego SA w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „W sieci” dzieli się z czytelnikami m.in. swoją opinią w zakresie aktualnej i przyszłej pozycji banków spółdzielczych. Z jego wypowiedzi wynika, że banki spółdzielcze muszą zbudować swój potencjał rozwojowy i tylko od nich zależy, czy podejmą niezbędne kroki służące budowie odpowiedniego zaplecza dla swojego wzrostu.

« poprzednie ... 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy