Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

16 grudnia 2016Banki spółdzielcze mogą zaliczać udziały członkowskie do funduszy własnych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował listę instrumentów spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1, która uwzględnia udziały członkowskie w bankach spółdzielczych.

09 grudnia 2016Banki zwolnione z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia, o którym mowa w art. 222 ust. 1 Ustawy o BFG

W dniu 9 grudnia br. Zarząd BFG podjął uchwałę zgodnie z którą banki nie będą miały obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia o możliwości zastosowania, wobec zobowiązań z nich wynikających, instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, jak również uzyskania zgody strony umowy na uznanie skutków decyzji o zastosowaniu wskazanych instrumentów.  

06 grudnia 2016Metodyka BION – pytania banków spółdzielczych

W dniu 6 grudnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do UKNF uwagi  banków spółdzielczych odnośnie metodyki BION.

06 grudnia 2016Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych

W dniu 6 grudnia br. KNF przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w 2017 r. KZBS kilkukrotnie przekazywał uwagi i propozycje do polityki dywidendowej banków spółdzielczych.

06 grudnia 2016Uwagi KZBS do projektu uchwały Zarządu NBP  

KZBS 6 grudnia br. skierował do NBP uwagi do projektu uchwały Zarządu NBP w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

05 grudnia 2016Uwagi KZBS dotyczące nowelizacji rozporządzenia CRR

W dniu 5 grudnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi dotyczące propozycji nowelizacji rozporządzenia CRR.
 

30 listopada 2016Zmniejszenie liczby bezpłatnych transakcji w ramach rachunku podstawowego

30 listopada br. Sejm zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. KZBS aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy przedstawiając swoje uwagi i propozycje oraz brał udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Ustawa uwzględnia główny postulat podnoszony przez Związek, dotyczący zmniejszenia limitu bezpłatnych transakcji z 15 do 5 w miesiącu.

23 listopada 2016Uwagi KZBS

W dniu 23 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów pismo zawierające uwagi dotyczące projektów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

16 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów

16 listopada br. KZBS w ramach konsultacji publicznych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, w szczególności informacji o wartości wierzytelności i wartości środków gwarantowanych oraz danych i informacji niezbędnych do wyliczenia obowiązkowych składek.

10 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu Rekomendacji S

W dniu 10 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Komisji Nadzoru Finansowego pismo zawierające uwagi dotyczące projektu nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

09 listopada 2016Uwagi KZBS do projektu Rekomendacji H

W dniu 9 listopada br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Komisji Nadzoru Finansowego pismo w którym zwraca uwagi i propozycje do projektu nowelizacji Rekomendacji H.

28 października 2016Stanowisko KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

W dniu 28 października KZBS przekazał stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.

10 października 2016Uwagi KZBS do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych

W dniu 10 października br. KZBS skierował uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru instrumentów finansowych.

30 września 2016Uzupełnienie uwag KZBS do projektu Ministra Finansów

KZBS w związku z trwającymi pracami uzgodnieniowymi w zakresie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego przekazał w ramach uzupełnienia do uwag z dnia 8 września br. rozwiązanie dot. polityki zmiennych składników wynagrodzeń w bankach spółdzielczych, będących uczestnikami Systemu Ochrony.

29 września 2016Stanowisko KZBS w zakresie Projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

KZBS w piśmie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju w imieniu środowiska banków spółdzielczych przekazał uwagi do przedmiotowego projektu wskazując jednocześnie na możliwe obszary zaangażowania się banków spółdzielczych w realizacje wybranych celów strategii. Związek zasygnalizował m.in. umożliwienie bankom spółdzielczym włączania się na rynkowych zasadach we współfinansowanie adekwatnych projektów realizowanych w ramach Strategii, zwłaszcza tych na obszarach wiejskich.

« poprzednie 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy