Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

05 kwietnia 2017Uwagi KZBS do zasad tworzenia rezerw na ryzyko

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości oraz koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia KZBS w dniu 5 kwietnia br. przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

17 marca 2017Prace nad polskim standardem API

Trwają prace nad przygotowaniem polskiego standardu API (ang. Application Programming Interface) dla sektora bankowego. W spotkaniach trzech grup eksperckich dedykowanych temu projektowi, tj. prawnej, technologicznej i biznesowej, uczestniczą przedstawiciele KZBS.

14 marca 2017Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

14 marca br. przedmiotem posiedzenia Komisji senackiej było rozpatrzenie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

13 marca 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych

Podczas prac nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym KZBS wielokrotnie wnioskował o zwolnienie banków spółdzielczych z obowiązku tworzenia komitetu audytu.

08 marca 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych - uwagi KZBS

W dniach 6 marca br. i 8 marca br. KZBS skierował pisma do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

13 lutego 2017Rewizja Pakietu CRDIV/CRR

W związku z trwającą procedurą rewizji Pakietu CRD IV/CRR, KZBS w dniu 18 stycznia br. przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi do Rozporządzenia CRR.

08 lutego 2017Obowiązki banków wynikające z ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Od 8 lutego br. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wiąże się ona z licznymi zmianami dla banków, w tym dodatkowymi obowiązkami.

27 stycznia 2017Stanowisko KZBS w sprawie ustawy „antylichwiarskiej”

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy  o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest przeciwdziałanie  zjawisku polegającym na udzielaniu pożyczek na zawyżony w sposób nie uzasadniony  procent, tj. o  lichwiarskim charakterze.

17 stycznia 2017KZBS w sprawie ustawy o DGSD

W związku z trwającym postępowaniem naruszeniowym dotyczącym transpozycji Dyrektywy DGSD i koniecznością przygotowania pilnych zmian umożliwiających jej prawidłową implementację, KZBS przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi w przedmiotowym temacie.

12 stycznia 2017Rozpoczęcie prac nad implementacją Dyrektywy PSD 2 do polskiego porządku prawnego

W Ministerstwie Finansów rozpoczynają się konsultacje dotyczące kierunków implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącej usług płatniczych (PSD2), do polskiego porządku prawnego. Dyrektywa zostanie wdrożona do polskich przepisów w drodze nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

05 stycznia 2017Funkcjonowanie Centralnej Informacji o rachunkach

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864). Wprowadziła ona rozwiązania umożliwiające dostęp do informacji o tzw. rachunkach uśpionych, tj. rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych, w każdym banku i SKOK-u. Na banki i SKOK-i został nałożony obowiązek prowadzenia centralnej informacji o rachunkach.

03 stycznia 2017Pismo KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2017 r.

Przewodniczący KNF skierował pismo do Prezesów Zarządów Banków Zrzeszających, Banków Spółdzielczych, Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Prezesów Izb Gospodarczych informujące o przyjęciu stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

16 grudnia 2016Banki spółdzielcze mogą zaliczać udziały członkowskie do funduszy własnych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował listę instrumentów spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1, która uwzględnia udziały członkowskie w bankach spółdzielczych.

09 grudnia 2016Banki zwolnione z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia, o którym mowa w art. 222 ust. 1 Ustawy o BFG

W dniu 9 grudnia br. Zarząd BFG podjął uchwałę zgodnie z którą banki nie będą miały obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia o możliwości zastosowania, wobec zobowiązań z nich wynikających, instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, jak również uzyskania zgody strony umowy na uznanie skutków decyzji o zastosowaniu wskazanych instrumentów.  

06 grudnia 2016Metodyka BION – pytania banków spółdzielczych

W dniu 6 grudnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do UKNF uwagi  banków spółdzielczych odnośnie metodyki BION.

« poprzednie 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy