Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 19 lutego br. w związku z trwającym aktualnie procesem konsultacji publicznych KZBS skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi i propozycje dotyczące projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
W dniach 8-19 stycznia br. w Polsce przebywała połączona Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (ang. International Monetary Fund, IMF) i Banku Światowego  (ang. World Bank Group, WBG) mająca na celu przeprowadzenie badania stabilności sektora finansowego w Polsce tzw. Misja FSAP - Financial Sec...
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczęła projekt „Ferie z ekonomią”, którego celem jest promowanie wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów wśród młodzieży.

Aktualności

20 października 2017Co znaczy "spółdzielczy"?

Wywiad pod takim tytułem 19 października br. opublikował portal cozadzien.pl Rozmówcą dziennikarza cozatydzien.pl był dr Krzysztof Sadurski, Prezes Zarządu Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku, który w wywiadzie przybliżał istotę spółdzielczości, zwracał również uwagę na cechy charakteryzujące bankowość spółdzielczą.

19 października 2017Dziś Dzień Płatności Bezgotówkowych

19 października br. został ustanowiony przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności „Dniem Płatności Bezgotówkowych”. Z tej okazji w dniu kulminacyjnym kampanii, zainaugurowanej 12 września br., zaprezentowano wyniki badania pt. „Postawy Polaków wobec form płatności”, zrealizowanego w ramach kampanii „Warto Bezgotówkowo”. Kampanię wspierają banki spółdzielcze, a patronat medialny nad nią objął magazyn „Głos Banków Spółdzielczych”.

19 października 2017ZUS: Porozumienie z sektorem banków spółdzielczych umożliwi nam zapewnienie obsługi w każdym zakątku naszego kraju

18 października br. Polskie Radio Program 1 poinformowało swoich słuchaczy o porozumieniu podpisanym między ZUS a KZBS i dwoma bankami zrzeszającymi - Bankiem BPS S.A. oraz SGB-Bankiem. Na mocy porozumienia, wśród świadczeniobiorców ZUS promowane będą bezgotówkowe formy pobierania świadczeń w oparciu o specjalnie stworzony dla seniorów rachunek bankowy: Wygodne Konto dla Klientów ZUS.

18 października 2017PRZYPOMINAMY: od stycznia nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek do ZUS

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym nastąpi odejście od wykorzystywania formatu komunikatu Elixir „12n” na rzecz standardowego komunikatu Elixir „11n”.

18 października 2017Nowi prezesi banków spółdzielczych

W dniu 17 października br. KNF wyraził zgodę na powołanie Prezesów Banków Spółdzielczych.

17 października 2017Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) we współpracy z Tias School of Business and Society na Uniwersytecie w Tilburgu opublikowało dane na temat sektora banków spółdzielczych w Europie w 2016 r.

Autorzy publikacji podkreślają, że jest ona unikalnym źródłem danych prezentujących kondycję banków w poszczególnych krajach całej Unii Europejskiej. Ponadto, przedstawia zwięzły przegląd głównych wskaźników finansowych i efektywnościowych, pozwalający na ocenę sektora europejskich banków spółdzielczych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Warto podkreślić, że po raz kolejny Krajowy Związek Banków Spółdzielczych brał czynny udział w stworzeniu zestawienia poprzez przekazanie kompleksowych danych na temat sytuacji polskich banków spółdzielczych.

16 października 2017Rozpoczął się Tydzień Płatności Bezgotówkowych

W dniach od 16 do 22 października br. z inicjatywy Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, skupiającej podmioty i instytucje popierające upowszechnianie płatności bezgotówkowych w Polsce, w tym Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, organizowany jest tydzień promujący płatności bezgotówkowe, którego punktem kulminacyjnym będzie 19 października 2017 nazwany „Dniem Płatności Bezgotówkowych”. Tydzień Płatności Bezgotówkowych to kulminacja trwającej od 12 września br. kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo”, która popularyzuje aktywne korzystanie z płatności elektronicznych. W kampanii aktywnie uczestniczą banki spółdzielcze. Patronat medialny nad wydarzeniem objął magazyn „Głos Banków Spółdzielczych”.

12 października 2017Seminarium CEDUR dotyczące wymagań dla członków rad nadzorczych -  przeprowadzone z inicjatywy KZBS

W dniu 11 października br. w Warszawie, z inicjatywy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, odbyło się szkolenie CEDUR pt. „Podstawy prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej w banku spółdzielczym oraz odpowiedzialność prawna i finansowa jej członków. Zadania i odpowiedzialność Członków Rady”.

12 października 2017KZBS w sprawie projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców

W dniu 12 października br. KZBS skierował uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

11 października 2017Jussi Snellman: zależy nam by Komisja w pełni uwzględniła możliwości technologiczne oferowane przez tzw. interfejsy programowania aplikacji (API)

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych w ramach comiesięcznego cyklu mini wywiadów opublikowało rozmowę z przewodniczącym Grupy Roboczej Systemów Płatniczych EACB i starszym doradcą ds. zarządzania gotówką OP Financial Group -Jussi Snellman, która dotyczyła kwestii związanych z systemami płatniczymi. Zachęcamy do zapoznania się z jej polską wersją językową.

11 października 2017Ustawa o kosztach komorniczych

W dniu 11 października br. odbyło się posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych oraz rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel KZBS.

10 października 2017Asseco Banking Forum 2017

W dniu 10 października br. w Warszawie odbyła się konferencja „Asseco Banking Forum 2017”. Tematem przewodnim była dokonująca się na naszych oczach rewolucja technologiczna w bankowości i towarzyszące jej różne formy adaptacji sektora bankowego.

05 października 2017Spotkanie KZBS z bankami spółdzielczymi

W dniu 4 października br. Mikołowski Bank Spółdzielczy na prośbę KZBS zorganizował spotkanie mające na celu omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych oraz działalnością KZBS na rzecz sektora. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 20 banków spółdzielczych, wśród których obecni byli zarówno Członkowie, jak i banki nie będące Członkami KZBS.

05 października 2017Wygodne Konto za 1 zł dla emerytów i rencistów - Banki Spółdzielcze wspólnie z ZUS promują obrót bezgotówkowy

Już od listopada br. emeryci i renciści będą mogli założyć rachunek za 1 zł w Bankach Spółdzielczych. Korzystna oferta powstała na bazie porozumienia, podpisanego 5 października br. w Warszawie, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, SGB-Bankiem, Bankiem Polskiej Spółdzielczości i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

05 października 2017Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. W związku z powyższym obowiązkiem Ministerstwo Finansów w dniu 4 października rozpoczęło szereg działań komunikacyjnych w przedmiotowym temacie. Działania te wspiera również Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami i przekazania ich swoim klientom.

« poprzednie 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy