Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W związku z obchodami Święta Spółdzielczości Bankowej zarówno ogólnopolskie, jak i regionalne media wykazały zainteresowanie sektorem bankowości spółdzielczej. Wiele audycji i materiałów związanych było z uzyskanymi przez KZBS patronatami medialnymi Święta, w tym TVP 3, Pols...
21 czerwca br. w Warszawie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.
Blisko 200 szkół podstawowych biorących udział w programie SKO przy współpracy z Bankami Spółdzielczymi uczestniczyło w konkursowych zmaganiach. W dniu 21 czerwca br. podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej poznaliśmy zwycięzców II edycji „Konkursu SKO - Mł...

Aktualności

03 marca 2016Instytucje finansowe w opinii Polaków

W dniu 3 marca br. ogólnopolski dziennik specjalistyczny poświęcony gospodarce, giełdzie papierów wartościowych i rynkowi kapitałowemu „Parkiet” opublikował główne wnioski z badania „Polacy o instytucjach i produktach finansowych” ośrodka dialogu i analiz Thinktank z których wynika, że największym zaufaniem wśród Polaków cieszą się banki spółdzielcze.

02 marca 2016Warsztat KZBS

W dniu 5 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się warsztat organizowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pt.: „Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu ochrony instytucjonalnej”, z udziałem reprezentantów Federalnego Związku Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (BVR) oraz przedstawicieli niemieckich banków spółdzielczych.

02 marca 2016Współpraca KZBS z Europejskim Stowarzyszeniem Banków Spółdzielczych (EACB)

Corporate Governance in Co-operative Banks-Key Features (Zarządzanie w Bankach Spółdzielczych – Kluczowe Zagadnienia) to tytuł raportu przygotowanego przez EACB we współpracy z KZBS. Dokument obrazuje nie tylko skalę potencjału ekonomiczno-organizacyjnego środowisk banków spółdzielczych na tle rodzimych systemów bankowych, ale przede wszystkim ukazuje sektor bankowości spółdzielczej jako depozytariusza uniwersalnych wartości spółdzielczych i demokratycznych, urzeczywistnianych na co dzień w procesach zarządzania i kontroli sprawowanych przez członków na rzecz szerokich kręgów interesariuszy.

01 marca 2016Historia przez ćwierć wieku pisana

25 lat temu, 2 marca 1991 roku w Ciechocinku przedstawiciele 130 Banków Spółdzielczych podpisali protokół założycielski Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, powołując tym samym do życia izbę gospodarczą zrzeszającą i reprezentującą polskie banki spółdzielcze.

29 lutego 2016Spotkanie KZBS z Bankami Spółdzielczymi

W dniu 24 lutego br. Bank Spółdzielczy w Raciążu zorganizował na prośbę KZBS spotkanie służące omówieniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem banków spółdzielczych oraz działalnością KZBS na rzecz sektora bankowości spółdzielczej. W spotkaniu, które miało miejsce w Centrali Banku, uczestniczyli przedstawiciele 9 banków spółdzielczych, wśród których obecni byli zarówno Członkowie, jak i nie Członkowie KZBS, a także Prezes Zarządu KZBS, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka oraz Doradca Prezesa Zarządu KZBS, Pan Michał Krakowiak.

29 lutego 2016Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W dniu 26 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie tytułowego projektu.

25 lutego 2016„Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” –  29 lutego upływa termin zgłoszeń

To już ostatnie dni dla banków i placówek, by wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, nad którym magazyn Głos Banków Spółdzielczych objął patronat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego br. Informacje o historii konkursu, zasadach oraz wszelkie dane kontaktowe dostępne są na stronie www.bankprzyjazny.pl.

22 lutego 2016CSR w bankach spółdzielczych – raport EACB

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) w Brukseli opublikowało raport dotyczący wybranych praktyk i działań banków spółdzielczych w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

17 lutego 2016Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy -  Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W dniu 16 lutego 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu w/w ustawy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KNF, NBP, BFG, RCL, ZBP, KZBS, KK SKOK i organów administracji centralnej.

12 lutego 2016Dane EACB o europejskim sektorze banków spółdzielczych

W dniu 8 lutego br. Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) opublikowało na swojej stronie internetowej najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, finansowe i kapitałowe europejskiego sektora bankowości spółdzielczej za 2014 rok.

12 lutego 2016Lustracja w bankach spółdzielczych

W dniu 10 lutego br. w Warszawie, z inicjatywy Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, zorganizowano robocze spotkanie poświecone tematyce lustracji. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesi Instytucjonalnych Systemów Ochrony Zrzeszeń BPS i SGB, Prezesi Związków Rewizyjnych, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz przedstawiciele banków spółdzielczych i banków zrzeszających.

11 lutego 2016Zmiana ustawy o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka stanowisko dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie wysokości opłat sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

09 lutego 2016Konferencja uzgodnieniowa  w Ministerstwie Finansów

W dniu 5 lutego br. odbyła się w Ministerstwie Finansów  konferencja uzgodnieniowa. Jej celem było dopracowanie treści projektów aktów wykonawczych stanowiących wykonanie upoważnień ustawowych, które posłużą stosowaniu rozporządzenia CRR.

05 lutego 2016Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W dniu 1 lutego br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

01 lutego 2016Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 27 stycznia 2016 r.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było m.in. omówienie stanu prac dotyczących budowy systemów ochrony instytucjonalnej, wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady, w zakresie rozszerzenia składu Rady o przedstawicieli Systemu Ochrony Instytucjonalnej, omówienie obecnej sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej w kontekście poniesionych i planowanych obciążeń sektora, jak również bieżących wyzwań regulacyjnych i ich wpływu na funkcjonowanie banków spółdzielczych. Dokonano również omówienia wniosków dotyczących współpracy sektora bankowości spółdzielczej z instytucjami zewnętrznymi w odniesieniu do dyskusji nad nowym modelem biznesowym banków, a także najważniejszych wydarzeń środowiska, planowanych w 2016 r.

« poprzednie 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy