Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
Ustawiczne poszerzanie wiedzy stało się niezbędne w dzisiejszym świecie nastawionym na niepowstrzymaną ekspansję i postęp. Zapraszamy na kolejne szkolenia, które pozwolą bankom spółdzielczym pracować nad jakością i rozwojem swojej kadry.
Organizatorami Konkursu są Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Do rywalizacji o tytuł „Lidera Ubankowienia” zapraszamy banki spółdzielcze oraz zrzeszające.
Z okazji obchodów 200-lecia urodzin F.W. Raiffeisena EACB (European Association Cooperative Banks) opublikowało wywiad z dyrektorem wykonawczym Raiffeisen Group Bank.  

Aktualności

16 sierpnia 2018Ruszył program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, które w 2018 r. ucierpiały z powodu suszy lub powodzi

Z początkiem sierpnia Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł.

08 sierpnia 2018Powstanie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

W dniu 3 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Jest ona implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, która została przyjęta 6 lipca 2016 r. Dyrektywa zobowiązała wszystkie państwa członkowskie UE do zagwarantowania minimalnego poziomu zdolności krajowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa, powołanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CSIRT) oraz przyjęcia krajowych strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa.

08 sierpnia 2018Podstawowy rachunek płatniczy – od dziś w każdym banku

Od 8 sierpnia br. wszystkie banki, w tym banki spółdzielcze oraz SKOK-i muszą dostosować swoją ofertę do zmian w wynikających z ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2016 roku, która weszła w życie w dniu 8 lutego 2017 roku. Jedną z kluczowych zmian jest obowiązek posiadania w ofercie banku podstawowego rachunku płatniczego.

02 sierpnia 2018Spotkanie Zespołu ds. finansowania rolnictwa

W dniu 1 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się inauguracyjne spotkanie tytułowego Zespołu, w którym wzięli udział przedstawiciele bankowych izb gospodarczych, Ministerstwa Finansów, sektora bankowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

01 sierpnia 2018Karty płatnicze w Polsce – stan na koniec I kw. 2018 r.

Od kilku lat Departament Systemu Płatniczego NBP publikuje dane obrazujące zjawiska zachodzące w polskim systemie płatniczym. W lipcu br. zaprezentowana została Informacja o kartach płatniczych – I kwartał 2018 r. Można w niej znaleźć szereg ciekawych informacji i danych nt. rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce.

31 lipca 2018Pismo KZBS w sprawie rozporządzenia dot. dopuszczalnego zakresu egzekucji  z majątku rolnika

W związku z udziałem w pracach Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych oraz producentów rolnych KZBS skierował w dniu 31 lipca br. pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w którym podsumowująco przedstawił stanowisko dotyczące konsekwencji dla banków, wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji oraz propozycje rozwiązań.

27 lipca 2018Kurs EACB na temat rozporządzeń UE i nadzoru nad bankami spółdzielczymi

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) w dniach 10-11 października br. w Brukseli organizuje kurs na temat rozporządzeń UE i nadzoru nad bankami spółdzielczymi. KZBS poleca udział w tym wydarzeniu.

27 lipca 2018NBP: informacja o kartach płatniczych - I kwartał 2018

NBP zaprezentował informacje dotyczące polskiego rynku kart płatniczych, które zostały opracowane przez Departament Systemu Płatniczego NBP w oparciu o dane statystyczne pochodzące z sektora bankowego oraz podmiotów niebankowych.

26 lipca 2018NBP: dane finansowe sektora bankowego

Narodowy Bank Polski opublikawał dane finansowe sektora bankowego za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj br.

24 lipca 2018Wywiad EACB: trzy pytania do Haralda Waigleina

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) przeprowadziło rozmowę z Haraldem Waigleinem, Dyrektorem Generalnym ds. Polityki Ekonomicznej, Rynków Finansowych i Ceł w austriackim Ministerstwie Finansów, który z jego ramienia pełni również szereg funkcji w europejskich instytucjach finansowych i nadzorczych. Poniżej prezentujemy ten wywiad w polskiej wersji językowej.

23 lipca 2018Uchwała Rady BFG zmieniająca uchwałę ws. określenia form, trybu i szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej bankom z funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych

W dniu 20 czerwca br. Rada BFG podjęła uchwałę nr 45/2018 zmieniającą uchwałę nr 33/2015 z 25 listopada 2015 r. Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem 16 sierpnia br.

18 lipca 2018Komunikat KNF: nowo powołani prezesi zarządów banków spółdzielczych

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 17 lipca br. jednogłośnie udzieliła zgody na powołanie nowych prezesów banków spółdzielczych.

16 lipca 2018Skrócony czas odpowiedzi na reklamacje klientów

20 czerwca 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która wdraża w Polsce unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych PSD2.

13 lipca 2018Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie

W dniu 13 lipca br. zaczynają obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

09 lipca 2018Uwagi KZBS do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących tytułowego projektu KZBS zgłosił swoje uwagi i propozycje.

« poprzednie 1 2 3 4 [ 5 ] 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy