Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

27 lipca 2017Uwagi KZBS do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym

W dniu 27 lipca br. KZBS przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi i propozycje do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

24 lipca 2017Od soboty obowiązuje ustawa o kredycie hipotecznym

W dniu 22 lipca br. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. KZBS aktywnie uczestniczył w rządowym procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ww. ustawy.

20 lipca 2017KZBS zgłosił uwagi do projektu Rekomendacji Z

W dniu 17 lipca br. KZBS po konsultacjach z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza aktywność Związku dotycząca tytułowego projektu, część uwag o które postulował KZBS w latach 2015-2016 została uwzględniona.
 

03 lipca 2017KONFERENCJA UZGODNIENIOWA – USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH

W dniach 22 – 23 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyła się Konferencja uzgodnieniowa dotycząca zmiany ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, związanej z implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy PSD 2. W Konferencji uzgodnieniowej udział wzięli przedstawiciele KZBS.

26 czerwca 2017REKOMENDACJA H PRZYJĘTA

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych aktywnie uczestniczył w pracach nad Rekomendacją H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej, wskazując niejednokrotnie na konieczność praktycznego stosowania zasady proporcjonalności, poprzez uwzględnienie specyfiki struktury i funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej.

22 czerwca 2017PRACE GRUPY ROBOCZEJ DS. RODO Z UDZIAŁEM KZBS

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiciele KZBS uczestniczą w pracach grupy roboczej, działającej przy Związku Banków Polskich.

20 czerwca 2017REWIZJA PAKIETU CRD IV/CRR - POSTULATY KZBS  

W związku z trwającą rewizją Pakietu CRD IV/CRR, KZBS zgłosił do Ministerstwa Finansów uwagi dotyczące realizacji zasady proporcjonalności, które zostały przedstawione podczas posiedzenia Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. bankowości, płatności i ubezpieczeń, które odbyło się 9 czerwca br.

17 czerwca 2017ZBYT WYSOKI BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

W dniu 16 czerwca br. KZBS skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bufora ryzyka systemowego.

16 czerwca 2017Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EACB z udziałem KZBS  

16 czerwca br. w Barcelonie odbyło się 30. wyjazdowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), w którym uczestniczył m.in. Wiceprezes Zarządu KZBS Michał Krakowiak.

15 czerwca 2017STANOWISKO KZBS W SPRAWIE SPLIT PAYMENT

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów w dniu 6 czerwca br. przedstawił swoje uwagi i propozycje w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

14 czerwca 2017Termin przesyłania formularzy samooceny BION przedłużony do 31 lipca na prośbę KZBS

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zwrócił się z prośbą do Komisji Nadzoru Finansowego o przedłużenie terminu przesyłania formularzy samooceny BION dla banków spółdzielczych. KNF pozytywnie odniósł się do przedmiotowego wniosku, przesuwając termin do 31 lipca br.

14 czerwca 2017Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W dniu 9 czerwca br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie tytułowego projektu.

30 maja 2017Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 30 maja br. KZBS skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie tytułowego projektu.

17 maja 2017Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów

W dniu 17 maja br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi i propozycje do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

26 kwietnia 2017Kluczowe wyzwania wynikające z cyfryzacji i implementacji Dyrektywy PSD2

W dniu 26 kwietnia br. w Warszawie KZBS zorganizował warsztat dedykowany tytułowemu zagadnieniu. Warto podkreślić, że z uwagi na duże zainteresowanie sektora bankowości spółdzielczej była to już druga edycja warsztatu KZBS dotyczącego Dyrektywy PSD2, pierwsza miała miejsce 31 stycznia br.

« poprzednie 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy