Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

20 czerwca 2017REWIZJA PAKIETU CRD IV/CRR - POSTULATY KZBS  

W związku z trwającą rewizją Pakietu CRD IV/CRR, KZBS zgłosił do Ministerstwa Finansów uwagi dotyczące realizacji zasady proporcjonalności, które zostały przedstawione podczas posiedzenia Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. bankowości, płatności i ubezpieczeń, które odbyło się 9 czerwca br.

17 czerwca 2017ZBYT WYSOKI BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

W dniu 16 czerwca br. KZBS skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bufora ryzyka systemowego.

16 czerwca 2017Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EACB z udziałem KZBS  

16 czerwca br. w Barcelonie odbyło się 30. wyjazdowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), w którym uczestniczył m.in. Wiceprezes Zarządu KZBS Michał Krakowiak.

15 czerwca 2017STANOWISKO KZBS W SPRAWIE SPLIT PAYMENT

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów w dniu 6 czerwca br. przedstawił swoje uwagi i propozycje w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

14 czerwca 2017Termin przesyłania formularzy samooceny BION przedłużony do 31 lipca na prośbę KZBS

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zwrócił się z prośbą do Komisji Nadzoru Finansowego o przedłużenie terminu przesyłania formularzy samooceny BION dla banków spółdzielczych. KNF pozytywnie odniósł się do przedmiotowego wniosku, przesuwając termin do 31 lipca br.

14 czerwca 2017Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W dniu 9 czerwca br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie tytułowego projektu.

30 maja 2017Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 30 maja br. KZBS skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie tytułowego projektu.

17 maja 2017Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów

W dniu 17 maja br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów uwagi i propozycje do projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

26 kwietnia 2017Kluczowe wyzwania wynikające z cyfryzacji i implementacji Dyrektywy PSD2

W dniu 26 kwietnia br. w Warszawie KZBS zorganizował warsztat dedykowany tytułowemu zagadnieniu. Warto podkreślić, że z uwagi na duże zainteresowanie sektora bankowości spółdzielczej była to już druga edycja warsztatu KZBS dotyczącego Dyrektywy PSD2, pierwsza miała miejsce 31 stycznia br.

05 kwietnia 2017Uwagi KZBS do zasad tworzenia rezerw na ryzyko

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości oraz koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia KZBS w dniu 5 kwietnia br. przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

17 marca 2017Prace nad polskim standardem API

Trwają prace nad przygotowaniem polskiego standardu API (ang. Application Programming Interface) dla sektora bankowego. W spotkaniach trzech grup eksperckich dedykowanych temu projektowi, tj. prawnej, technologicznej i biznesowej, uczestniczą przedstawiciele KZBS.

14 marca 2017Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

14 marca br. przedmiotem posiedzenia Komisji senackiej było rozpatrzenie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

13 marca 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych

Podczas prac nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym KZBS wielokrotnie wnioskował o zwolnienie banków spółdzielczych z obowiązku tworzenia komitetu audytu.

08 marca 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych - uwagi KZBS

W dniach 6 marca br. i 8 marca br. KZBS skierował pisma do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

13 lutego 2017Rewizja Pakietu CRDIV/CRR

W związku z trwającą procedurą rewizji Pakietu CRD IV/CRR, KZBS w dniu 18 stycznia br. przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi do Rozporządzenia CRR.

« poprzednie 1 2 3 [ 4 ] 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy