Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

11 września 2017Przejście banków spółdzielczych na międzynarodowe standardy rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych byłoby obecnie – zdaniem KZBS - działaniem przedwczesnym

W dniu 31 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów stanowisko sektora bankowości spółdzielczej, dotyczące rozważanej przez Ministerstwo Finansów koncepcji dokonania kompleksowej nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, której konsekwencją byłby obowiązek sporządzania przez wszystkie banki, w tym banki spółdzielcze sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

31 sierpnia 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych

W piśmie z dnia 31 sierpnia br. skierowanym do Ministerstwa Finansów, KZBS zwrócił uwagę na istotny problem związany z realizacją postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie obowiązku tworzenia komitetów audytów w bankach spółdzielczych.

21 sierpnia 2017KZBS zgłosił uwagi do projektu ustawy

W dniu 17 sierpnia br. KZBS przekazał do Ministerstwa Rozwoju i Finansów uwagi do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

18 sierpnia 2017Stanowisko KZBS w przedmiocie ograniczania możliwości skutecznego zabezpieczenia wierzytelności producentów rolnych

W dniu 18 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju pismo, w którym zwrócił uwagę na istotne skutki gospodarcze i prawne związane z wprowadzeniem rozwiązań przewidzianych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

04 sierpnia 2017Stanowisko KZBS w sprawie reform UGIW

W związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami analitycznymi dotyczącymi wypracowania stanowiska Polski odnośnie rozpatrywanych na forum UE propozycji dalszych reform Unii Gospodarczej i Walutowej, KZBS w dniu 4 sierpnia br. przekazał komentarze i stanowiska do wskazanych przez Ministerstwo zagadnień.

27 lipca 2017Uwagi KZBS do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym

W dniu 27 lipca br. KZBS przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi i propozycje do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

24 lipca 2017Od soboty obowiązuje ustawa o kredycie hipotecznym

W dniu 22 lipca br. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. KZBS aktywnie uczestniczył w rządowym procesie legislacyjnym dotyczącym projektu ww. ustawy.

20 lipca 2017KZBS zgłosił uwagi do projektu Rekomendacji Z

W dniu 17 lipca br. KZBS po konsultacjach z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza aktywność Związku dotycząca tytułowego projektu, część uwag o które postulował KZBS w latach 2015-2016 została uwzględniona.
 

03 lipca 2017KONFERENCJA UZGODNIENIOWA – USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH

W dniach 22 – 23 czerwca br. w Ministerstwie Finansów odbyła się Konferencja uzgodnieniowa dotycząca zmiany ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, związanej z implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy PSD 2. W Konferencji uzgodnieniowej udział wzięli przedstawiciele KZBS.

26 czerwca 2017REKOMENDACJA H PRZYJĘTA

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych aktywnie uczestniczył w pracach nad Rekomendacją H dotyczącą systemu kontroli wewnętrznej, wskazując niejednokrotnie na konieczność praktycznego stosowania zasady proporcjonalności, poprzez uwzględnienie specyfiki struktury i funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej.

22 czerwca 2017PRACE GRUPY ROBOCZEJ DS. RODO Z UDZIAŁEM KZBS

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiciele KZBS uczestniczą w pracach grupy roboczej, działającej przy Związku Banków Polskich.

20 czerwca 2017REWIZJA PAKIETU CRD IV/CRR - POSTULATY KZBS  

W związku z trwającą rewizją Pakietu CRD IV/CRR, KZBS zgłosił do Ministerstwa Finansów uwagi dotyczące realizacji zasady proporcjonalności, które zostały przedstawione podczas posiedzenia Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. bankowości, płatności i ubezpieczeń, które odbyło się 9 czerwca br.

17 czerwca 2017ZBYT WYSOKI BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

W dniu 16 czerwca br. KZBS skierował do Ministerstwa Finansów pismo, w którym przedstawia uwagi i propozycje w zakresie projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bufora ryzyka systemowego.

16 czerwca 2017Posiedzenie Komitetu Wykonawczego EACB z udziałem KZBS  

16 czerwca br. w Barcelonie odbyło się 30. wyjazdowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB), w którym uczestniczył m.in. Wiceprezes Zarządu KZBS Michał Krakowiak.

15 czerwca 2017STANOWISKO KZBS W SPRAWIE SPLIT PAYMENT

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w piśmie skierowanym do Ministerstwa Finansów w dniu 6 czerwca br. przedstawił swoje uwagi i propozycje w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

« poprzednie 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy