Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

20 października 2017Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze zrozumieniem przyjął zgłaszane przez KZBS uwagi banków spółdzielczych dotyczące wyzwań wynikających z obciążeń obowiązkami w zakresie sprawozdawczości

We wrześniu br. w ramach bieżącego analizowania problemów na jakie napotykają banki spółdzielcze w swojej działalności, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przekazał podmiotom tworzącym Komitet Stabilności Finansowej (NBP, KNF i BFG), sygnały kierowane przez banki spółdzielcze, dotyczące nadmiernych wymogów sprawozdawczych.

12 października 2017KZBS w sprawie projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców

W dniu 12 października br. KZBS skierował uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

11 października 2017Ustawa o kosztach komorniczych

W dniu 11 października br. odbyło się posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych oraz rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel KZBS.

28 września 2017KZBS ws. ograniczeń zabezpieczeń wierzytelności producentów rolnych

27 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. KZBS  reprezentowali Wiceprezesi Zarządu Michał Krakowiak i Jan Grzesiek.

28 września 2017 Konferencja uzgodnieniowa w sprawie zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z udziałem KZBS

W dniu 28 września br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, której przedmiotem było szczegółowe omówienie uwag zgłoszonych do przedmiotowego projektu przez uczestników konsultacji publicznych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel KZBS.

 

22 września 2017Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

W związku z zaproponowaną przez Ministerstwo Energii nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, KZBS poparł postulat Krajowej Rady Spółdzielczej dot. powstrzymania usunięcia z ustawy zapisów dotyczących spółdzielni energetycznych, czemu dał wyraz w piśmie skierowanym do KRS.

21 września 2017Spotkanie KZBS z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 21 września br. odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Rafałem Romanowskim dotyczące Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

18 września 2017Prace Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego z udziałem KZBS

18 września br. w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie odbyło się czwarte posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział ponad 30 członków Rady, w tym przedstawiciel KZBS, a także obserwatorzy i zaproszeni goście.

18 września 2017Rewizja Pakietu CRDIV/CRR

Z uwagi na trwający proces rewizji Pakietu CRD IV/CRR, KZBS na przełomie sierpnia i września br. skierował do Ministerstwa Finansów kolejne uwagi dotyczące kilku obszarów zawartych w przedmiotowym Pakiecie. Miedzy innymi w zakresie tzw. dużych ekspozycji i współczynnika dźwigni a także obowiązków sprawozdawczych i w zakresie ujawnień. Zaproponowane przez Komisję Europejską zmiany mają uczynić Pakiet CRD IV/CRR bardziej proporcjonalnym i mniej uciążliwym dla mniejszych instytucji finansowych. 

18 września 2017Nadmiernie rozbudowana sprawozdawczość obowiązkowa dużym obciążeniem dla banków spółdzielczych – stanowisko KZBS skierowane do NBP, KNF I BFG

KZBS reaguje na liczne sygnały banków spółdzielczych, dotyczące nadmiernych wymogów sprawozdawczych. W tej sprawie KZBS skierował umotywowane stanowisko do Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

11 września 2017Przejście banków spółdzielczych na międzynarodowe standardy rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych byłoby obecnie – zdaniem KZBS - działaniem przedwczesnym

W dniu 31 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministerstwa Finansów stanowisko sektora bankowości spółdzielczej, dotyczące rozważanej przez Ministerstwo Finansów koncepcji dokonania kompleksowej nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, której konsekwencją byłby obowiązek sporządzania przez wszystkie banki, w tym banki spółdzielcze sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

31 sierpnia 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych

W piśmie z dnia 31 sierpnia br. skierowanym do Ministerstwa Finansów, KZBS zwrócił uwagę na istotny problem związany z realizacją postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie obowiązku tworzenia komitetów audytów w bankach spółdzielczych.

21 sierpnia 2017KZBS zgłosił uwagi do projektu ustawy

W dniu 17 sierpnia br. KZBS przekazał do Ministerstwa Rozwoju i Finansów uwagi do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

18 sierpnia 2017Stanowisko KZBS w przedmiocie ograniczania możliwości skutecznego zabezpieczenia wierzytelności producentów rolnych

W dniu 18 sierpnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju pismo, w którym zwrócił uwagę na istotne skutki gospodarcze i prawne związane z wprowadzeniem rozwiązań przewidzianych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

04 sierpnia 2017Stanowisko KZBS w sprawie reform UGIW

W związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami analitycznymi dotyczącymi wypracowania stanowiska Polski odnośnie rozpatrywanych na forum UE propozycji dalszych reform Unii Gospodarczej i Walutowej, KZBS w dniu 4 sierpnia br. przekazał komentarze i stanowiska do wskazanych przez Ministerstwo zagadnień.

« poprzednie 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy