Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 9 maja br. odbędzie się warsztat pt. „Metody zwiększania konkurencyjności i efektywności działania banków spółdzielczych”.
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o kolejnej XVIII Edycji Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”.
W związku z obchodami Święta Spółdzielczości Bankowej 2019 zapraszamy wszystkich biegaczy z banków spółdzielczych do wzięcia udziału w sportowej rywalizacji. 26 maja w Szczytnie odbędzie się Maraton Juranda i Dyszka Jurandówny. W ramach biegu na 10 km biegacze z banków sp&oa...

Aktualności

11 marca 2019NBP: Raport o inflacji

NBP opublikował raport o inflacji, który zawiera aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.

08 marca 2019Co dalej z zasadą proporcjonalności? – teraźniejszość i kierunki zmian

Nie ma dzisiaj większych wątpliwości co do tego, że pakiet regulacji bankowych, przyjęty w 2013 r. pod postacią Capital Requirement Regulation („CRR”) oraz Capital Requirements Directive IV („CRD IV”) wraz z sukcesywnie wdrożonymi blisko 70 standardami technicznymi i wytycznymi, stanowiący jądro tzw. Single Rule Book – czyli jednolitych bankowych regulacji unijnych, pomimo pozytywnych ocen za podniesienie poziomu odporności sektora bankowego na zjawiska kryzysowe – w świetle licznych obecnie poglądów jest nadmiernie obciążający dla sektora bankowego i jednowymiarowy1. Zainicjowana przez Komisję Europejską w 2016 r. głęboka nowelizacja tego pakietu, poprzedzona rozległym ankietowym badaniem opinii europejskiego środowiska bankowego, w tym także spółdzielczego oraz zwykłych obywateli, pod nazwą Call for Evidence, dobiega obecnie ostatniej fazy, czyli negocjacji politycznych z udziałem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej (triloque).

07 marca 2019BFG: Zmiany w zakresie systemów wyliczania utrzymywanych w bankach

W związku z wejściem w życie z dniem 7 marca 2019 r. ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 326), zmianie ulegają właściwe dla banków i oddziałów banków zagranicznych: dokument elektroniczny oraz wartości danych słownikowych, o których mowa w par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642).

07 marca 2019NBP: Dane finansowe sektora bankowego - styczeń 2019

NBP opublikował dane finansowe sektora bankowego za miesięc styczeń 2019 r.
 

06 marca 2019Spotkanie w ARiMR poświęcone kredytom preferencyjnym

W dniu 4 marca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli ARiMR z reprezentantami banków oraz przedstawicielem MRiRW. Tematem spotkania były przede wszystkim kredyty preferencyjne.

05 marca 2019Posiedzenie Grupy roboczej ds. proporcjonalności

W dniu 26 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie specjalnej Grupy Roboczej ds. proporcjonalności (GRP) i Grupy Roboczej ds. Regulacji Bankowych w siedzibie EACB, w Brukseli.

05 marca 2019DGP: Rady nadzorcze do rozliczenia

W Dzienniku Gazecie Prawnej (wydanie z dnia 4 marca br.) opublikowano wywiad z Przewodniczącym KNF Panem Jackiem Jastrzębskim. W przedmiotowym wywiadzie Przewodniczący wskazuje, iż KNF planuje większą wagę przykładać do corporate governance i nadzoru właścicielskiego, a także zamierza iść w kierunku, w którym kary i sankcje będą w większym stopniu nakładane na osoby fizyczne.

28 lutego 2019Nowy numer "Głosu Banków Spółdzielczych"

Ukazał się nowy numer „Głosu Banków Spółdzielczych”. Tematem przewodnim bieżącego wydania są aktualne wyzwania stojące przed bankami spółdzielczymi. Zapraszamy do lektury!

28 lutego 2019Seminarium pt. „Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach”

W dniu 27 lutego br. w siedzibie NBP odbyło się tytułowe seminarium zorganizowane przez Gdańską Akademię Bankową. Seminarium zostało objęte patronatem NBP.

28 lutego 2019Seminaria szkoleniowe KNF i KZBS

W dniu 22 lutego br. odbyło się pierwsze z cyklu seminariów pt. „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”, zorganizowane w ramach projektu CEDUR przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

26 lutego 2019Czy wejście w życie rozwiązań przewidzianych w Dyrektywie PSD2 oznacza zmierzch tradycyjnego modelu biznesowego bankowości spółdzielczej?

W listopadzie 2015 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę regulującą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD2). Dyrektywa weszła w życie 1 stycznia 2016 r. i zastąpiła dotychczasową Dyrektywę PSD. Poszczególne kraje członkowskie UE miały obowiązek jej implementacji do krajowych porządków prawnych do 13 stycznia 2018 r.

26 lutego 2019BFG: Wysokość łącznych kwot składek na 2019 r.

 W dniu 20 lutego 2019 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
  • określenia łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na 2019 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty.

26 lutego 2019Szkolenie „Obowiązek sprawozdawczy MDR - nowe wymogi raportowania podatkowego od 1 stycznia 2019 r.”

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie „Obowiązek sprawozdawczy MDR - nowe wymogi raportowania podatkowego od 1 stycznia 2019 r.”, które odbędzie się w dniu 13 marca br. w Warszawie.

21 lutego 2019Uwagi KZBS do projektu nowelizacji Rekomendacji S

W dniu 20 lutego br. KZBS skierował do Przewodniczącego KNF pismo zawierające uwagi i propozycje  odnośnie projektu nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami zabezpieczonymi hipotecznie.

20 lutego 2019Szkolenie KZBS pt. "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podejście oparte na ryzyku w praktyce"

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podejście oparte na ryzyku w praktyce”, które odbędzie się w dniu 4 marca br. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

« poprzednie 1 2 [ 3 ] 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy