Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 17 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport końcowy z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych. W pracach Zespołu uczestniczyły 22 instytucje, w tym Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.
W dniu 30 listopada br. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie odbędzie się konferencja pod tytułem „Sektor Banków Spółdzielczych w czasach innowacji i przemian”, nad którą patronat objął Narodowy Bank Polski.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpią zmiany w zasadach opłacania składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład...

Aktualności

25 stycznia 2017Projekt ustawy o kredycie hipotecznym w Komisji Finansów Publicznych

W dniu 24 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie Projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, implementującego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

18 stycznia 2017Bank BPS oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze rozszerzają działania na rzecz agrobiznesu

18 stycznia br. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w imieniu i na rzecz zrzeszonych Banków Spółdzielczych, podpisał umowę o współpracy z firmą Ursus SA, producentem maszyn i urządzeń rolniczych.

17 stycznia 2017KZBS w sprawie ustawy o DGSD

W związku z trwającym postępowaniem naruszeniowym dotyczącym transpozycji Dyrektywy DGSD i koniecznością przygotowania pilnych zmian umożliwiających jej prawidłową implementację, KZBS przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi w przedmiotowym temacie.

16 stycznia 2017KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Listopad 2016

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym za listopad 2016 r.

12 stycznia 2017Rozpoczęcie prac nad implementacją Dyrektywy PSD 2 do polskiego porządku prawnego

W Ministerstwie Finansów rozpoczynają się konsultacje dotyczące kierunków implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącej usług płatniczych (PSD2), do polskiego porządku prawnego. Dyrektywa zostanie wdrożona do polskich przepisów w drodze nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

11 stycznia 2017Spotkanie środowiska bankowości spółdzielczej w Polanicy Zdroju

W dniach 9-10 stycznia br. w Polanicy Zdroju miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowiska bankowości spółdzielczej, w ramach którego przewodniczący rad nadzorczych banków spółdzielczych oraz przedstawiciele zarządów byli uczestnikami szkolenia pt. „Polityka informacyjna banku spółdzielczego” zorganizowanego przez wrocławski Oddział Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, a także uroczystego wieczoru wspomnień z okazji 25-lecia powstania Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym reprezentanci banków spółdzielczych – założyciele GBPZ, Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Pan Zdzisław Kupczyk, a także Prezes Zarządu KZBS, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka.

10 stycznia 2017 Nowy Prezes Zarządu KRS wywodzi się z bankowości spółdzielczej

10 stycznia br. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wybrało Prezesa Zarządu KRS, został nim Mieczysław Grodzki, aktualny Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

09 stycznia 2017Uczestnicy IPS skorzystają z 50% zniżki dla całkowitej wagi ryzyka przy wyliczaniu składek wnoszonych na rzecz BFG

Z dniem 6 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu określenia profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków.

05 stycznia 2017Funkcjonowanie Centralnej Informacji o rachunkach

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864). Wprowadziła ona rozwiązania umożliwiające dostęp do informacji o tzw. rachunkach uśpionych, tj. rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych, w każdym banku i SKOK-u. Na banki i SKOK-i został nałożony obowiązek prowadzenia centralnej informacji o rachunkach.

03 stycznia 2017 Pismo KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2017 r.

Przewodniczący KNF skierował pismo do Prezesów Zarządów Banków Zrzeszających, Banków Spółdzielczych, Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Prezesów Izb Gospodarczych informujące o przyjęciu stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

16 grudnia 2016Banki spółdzielcze mogą zaliczać udziały członkowskie do funduszy własnych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował listę instrumentów spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1, która uwzględnia udziały członkowskie w bankach spółdzielczych.

16 grudnia 2016Banki zwolnione z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia, o którym mowa w art. 222 ust. 1 Ustawy o BFG

W dniu 9 grudnia br. Zarząd BFG  podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z wymogu, o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, podmiotów zaciągających zobowiązania, które mogą podlegać
umorzeniu lub konwersji, na podstawie wybranych umów.

16 grudnia 2016Życzenia Świąteczne

.

16 grudnia 2016Uwagi KZBS do projektu ustawy o kosztach komorniczych

W dniu 16 grudnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przedłożył swoje stanowisko do projektu ustawy o kosztach komorniczych. Związek zwrócił uwagę na kwestie istotne z punktu widzenia bankowości spółdzielczej.

15 grudnia 2016Działania na rzecz rozwoju innowacji finansowych w Polsce

9 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju poświęcone omówieniu możliwych działań wspierających rozwój innowacji finansowych w Polsce.

« poprzednie ... 8 9 10 11 12 [ 13 ] 14 15 16 17 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy