Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
Już 28 marca br. w Brukseli odbędzie się 7. Kongres Banków Spółdzielczych, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). Zachęcając do uczestnictwa w tym ważnym dla europejskiego środowiska banków spółdzielczych wydarzeniu, EACB opublikowało wywiad z prof. Hansem Groeneveldem z T...
Od 8 lutego br. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wiąże się ona z licznymi zmianami dla banków, w tym dodatkowymi obowiązkami.
Z dniem 6 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu określenia profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków.

Aktualności

18 stycznia 2017Bank BPS oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze rozszerzają działania na rzecz agrobiznesu

18 stycznia br. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., w imieniu i na rzecz zrzeszonych Banków Spółdzielczych, podpisał umowę o współpracy z firmą Ursus SA, producentem maszyn i urządzeń rolniczych.

17 stycznia 2017KZBS w sprawie ustawy o DGSD

W związku z trwającym postępowaniem naruszeniowym dotyczącym transpozycji Dyrektywy DGSD i koniecznością przygotowania pilnych zmian umożliwiających jej prawidłową implementację, KZBS przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi w przedmiotowym temacie.

16 stycznia 2017KNF: Dane dotyczące sektora bankowego. Informacja miesięczna. Listopad 2016

Na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego została opublikowana informacja o sytuacji w sektorze bankowym za listopad 2016 r.

12 stycznia 2017Rozpoczęcie prac nad implementacją Dyrektywy PSD 2 do polskiego porządku prawnego

W Ministerstwie Finansów rozpoczynają się konsultacje dotyczące kierunków implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącej usług płatniczych (PSD2), do polskiego porządku prawnego. Dyrektywa zostanie wdrożona do polskich przepisów w drodze nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

11 stycznia 2017Spotkanie środowiska bankowości spółdzielczej w Polanicy Zdroju

W dniach 9-10 stycznia br. w Polanicy Zdroju miało miejsce spotkanie przedstawicieli środowiska bankowości spółdzielczej, w ramach którego przewodniczący rad nadzorczych banków spółdzielczych oraz przedstawiciele zarządów byli uczestnikami szkolenia pt. „Polityka informacyjna banku spółdzielczego” zorganizowanego przez wrocławski Oddział Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, a także uroczystego wieczoru wspomnień z okazji 25-lecia powstania Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego S.A. z siedzibą we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, w tym reprezentanci banków spółdzielczych – założyciele GBPZ, Prezes Zarządu Banku BPS S.A, Pan Zdzisław Kupczyk, a także Prezes Zarządu KZBS, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka.

10 stycznia 2017 Nowy Prezes Zarządu KRS wywodzi się z bankowości spółdzielczej

10 stycznia br. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wybrało Prezesa Zarządu KRS, został nim Mieczysław Grodzki, aktualny Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

09 stycznia 2017Uczestnicy IPS skorzystają z 50% zniżki dla całkowitej wagi ryzyka przy wyliczaniu składek wnoszonych na rzecz BFG

Z dniem 6 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu określenia profilu ryzyka banków i oddziałów banków zagranicznych oraz uwzględniania tego profilu w wyznaczaniu składek na fundusz gwarancyjny banków.

05 stycznia 2017Funkcjonowanie Centralnej Informacji o rachunkach

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864). Wprowadziła ona rozwiązania umożliwiające dostęp do informacji o tzw. rachunkach uśpionych, tj. rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych, w każdym banku i SKOK-u. Na banki i SKOK-i został nałożony obowiązek prowadzenia centralnej informacji o rachunkach.

03 stycznia 2017 Pismo KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2017 r.

Przewodniczący KNF skierował pismo do Prezesów Zarządów Banków Zrzeszających, Banków Spółdzielczych, Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Prezesów Izb Gospodarczych informujące o przyjęciu stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

16 grudnia 2016Banki spółdzielcze mogą zaliczać udziały członkowskie do funduszy własnych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował listę instrumentów spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1, która uwzględnia udziały członkowskie w bankach spółdzielczych.

16 grudnia 2016Banki zwolnione z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia, o którym mowa w art. 222 ust. 1 Ustawy o BFG

W dniu 9 grudnia br. Zarząd BFG  podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z wymogu, o którym mowa w art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, podmiotów zaciągających zobowiązania, które mogą podlegać
umorzeniu lub konwersji, na podstawie wybranych umów.

16 grudnia 2016Życzenia Świąteczne

.

16 grudnia 2016Uwagi KZBS do projektu ustawy o kosztach komorniczych

W dniu 16 grudnia br. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przedłożył swoje stanowisko do projektu ustawy o kosztach komorniczych. Związek zwrócił uwagę na kwestie istotne z punktu widzenia bankowości spółdzielczej.

15 grudnia 2016Działania na rzecz rozwoju innowacji finansowych w Polsce

9 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju poświęcone omówieniu możliwych działań wspierających rozwój innowacji finansowych w Polsce.

15 grudnia 2016Forum Płatności i Rozliczeń

30 listopada br. w Centrum Nauki Kopernik przedstawiciele sektora bankowego i instytucji finansowych dyskutowali o perspektywach rozwoju rynku usług płatniczych w Polsce w ramach konferencji „KIR – Forum Płatności i Rozliczeń”.

« poprzednie 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy