Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 19 lutego br. w związku z trwającym aktualnie procesem konsultacji publicznych KZBS skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi i propozycje dotyczące projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
W dniach 8-19 stycznia br. w Polsce przebywała połączona Misja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (ang. International Monetary Fund, IMF) i Banku Światowego  (ang. World Bank Group, WBG) mająca na celu przeprowadzenie badania stabilności sektora finansowego w Polsce tzw. Misja FSAP - Financial Sec...
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczęła projekt „Ferie z ekonomią”, którego celem jest promowanie wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów wśród młodzieży.

Aktualności

11 stycznia 2018KNF: Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport zawierający informację o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2017 r. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

10 stycznia 2018 Uważaj na kryptowaluty

Narodowy Bank Polski wraz z Komisją Nadzoru Finansowego prowadzą kampanię informacyjną, ostrzegającą przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w „waluty” wirtualne. Jednocześnie w mediach coraz częściej publikowane są informacje na temat zamykania rachunków klientów inwestujących w kryptowaluty.

09 stycznia 2018Pierwsze w Nowym Roku spotkanie KZBS z bankami spółdzielczymi

W dniu 8 stycznia br. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej na prośbę KZBS zorganizował spotkanie, które poświęcono problematyce funkcjonowania banków spółdzielczych w obliczu bieżących wyzwań i inspirującej roli  KZBS na rzecz procesu przystosowań sektora do tych przemian. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 27 banków spółdzielczych (zarówno Członków, jak i banków nie będących Członkami KZBS), ponadto, Prezes Zarządu SOZ BPS Pan Sławomir Czopur, Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS oraz Pan Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu KZBS.

09 stycznia 2018Przygotowania sektora bankowego do realizacji obowiązków związanych z systemem STIR

29 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491), w której przewidziano wprowadzenie systemu STIR.

04 stycznia 2018Co dalej z bankowością spółdzielczą?

Wiosną ubiegłego roku Biuro KZBS zaprosiło kilkunastu szefów banków spółdzielczych, będących członkami Związku,  jak i banków pozostających  poza Związkiem oraz przedstawicieli kierownictw banków zrzeszających  do udziału w dyskusji na temat wyłaniających się problemów w zakresie organizacji dalszego rozwoju banków spółdzielczych w warunkach zaostrzającej się konkurencji i wyzwań w dziedzinie technologii, a przede wszystkim, oczekiwań klientów. Ramy dyskusji obejmowały bezpośrednie otoczenie biznesowe, aspekty funkcjonowania obecnych struktur organizacyjnych banków spółdzielczych, oraz ich relacje z klientami i członkami.

02 stycznia 2018Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stosowania w Polsce Dyrektywy MiFID II od 3 stycznia 2018 r.

UKNF opublikował materiał, który stanowi podsumowanie analizy dokonanej w Urzędzie KNF i został przygotowany wyłącznie dla celów informacyjnych. Materiał przedstawia zasady postępowania Urzędu KNF, jakie będą stosowane przez Urząd po dniu 3 stycznia 2018 r.  w sytuacji braku implementacji Dyrektywy 2014/65/UE i Dyrektywy 2017/593.

22 grudnia 2017Konsorcjum Banków Spółdzielczych

W dniu 21 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju  a Konsorcjum Banków Spółdzielczych, którego Liderem jest Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, a Partnerami: Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, Bank Spółdzielczy w Toruniu.

21 grudnia 2017BGK uruchamia program gwarancji z bankami spółdzielczymi

Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł.

21 grudnia 2017Nowy numer magazynu „Głos Banków Spółdzielczych”

Ukazał się nowy numer dwumiesięcznika „Głos Banków Spółdzielczych”. Temat bieżącego wydania poświęcony jest sektorowi banków spółdzielczych w czasach innowacji i przemian. Zagadnienie wpływu szeregu czynników zmieniającego się otoczenia na funkcjonowanie banków spółdzielczych przedstawione zostało z różnych punktów widzenia przez wysokiej klasy ekspertów, którzy na zaproszenie KZBS wzięli udział w konferencji dedykowanej temu tematowi w Narodowym Banku Polskim.

20 grudnia 2017Plan działań KNF na rok 2018 w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Mając na uwadze zadania określone w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w dniu 19 grudnia br. KNF opublikował tytułowy plan działań. 

20 grudnia 2017SYSTEM STIR – nowe obowiązki dla banków

W Parlamencie zakończyły się prace nad przepisami wprowadzającymi rozwiązania, które wszystkie banki i SKOK-i będą musiały zaimplementować w swoich systemach informatycznych. Senat przyjął m. in. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Ustawa), w których przewidziano wprowadzenie tzw. systemu STIR.

20 grudnia 2017Życzenia od KZBS

.

18 grudnia 2017Nowe obowiązki dla banków spółdzielczych

W Parlamencie zakończyły się prace nad przepisami wprowadzającymi rozwiązania, które banki będą musiały zaimplementować w swoich systemach informatycznych. Senat bez poprawek przyjął zmiany do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i zmiany do ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w których przewidziano wprowadzenie tzw. systemu STIR.

15 grudnia 2017Stanowisko KZBS w sprawie nowelizacji uchwały nr 71/2016 Zarządu NBP

Tytułowa nowelizacja dotyczy trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego. KZBS w związku z licznymi uwagami przedstawicieli bankowości spółdzielczej w dniu 7 grudnia br. ponownie zaapelował do NBP o kompleksowy przegląd zakresu informacji, jakie banki zobligowane są przekazywać do banku centralnego.

14 grudnia 2017Impact Fintech 2017

W dniach 6-7 grudnia br. w Katowicach miała miejsce międzynarodowa Konferencja poświęcona tematyce najnowszych technologii wdrażanych obecnie w sektorze usług finansowych na świecie, w tym także w Polsce. Dwudniowa Konferencja zgromadziła światowej klasy ekspertów zajmujących się innowacjami w sektorze bankowym i finansowym. 

« poprzednie 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy