Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 
W dniu 9 maja br. odbędzie się warsztat pt. „Metody zwiększania konkurencyjności i efektywności działania banków spółdzielczych”.
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o kolejnej XVIII Edycji Konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”.
W związku z obchodami Święta Spółdzielczości Bankowej 2019 zapraszamy wszystkich biegaczy z banków spółdzielczych do wzięcia udziału w sportowej rywalizacji. 26 maja w Szczytnie odbędzie się Maraton Juranda i Dyszka Jurandówny. W ramach biegu na 10 km biegacze z banków sp&oa...

Aktualności

29 marca 2019KNF: Metodyka BION dla banków zrzeszających oraz spółdzielczych

W dniu 28 marca br. KNF opublikował komunikat Metodykę badania i oceny nadzorczej banków zrzeszających oraz spółdzielczych.

28 marca 2019UKNF: Komunikat dotyczący wpisania WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych oraz uzgodnienia zmian w rozporządzeniu BMR

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że 26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011.

27 marca 2019Stanowisko KZBS dotyczące Międzynarodowego Standardu Rachunkowości

W dniu 25 marca br. KZBS skierował do Ministerstwa Finansów uwagi i spostrzeżenia dotyczące katalogu jednostek zobowiązanych do stosowania/mogących stosować MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych lub jednostkowych sprawozdań finansowych oraz wprowadzenia możliwości stosowania modelu wartości przeszacowanej dla wybranych grup środków trwałych (grunty, nieruchomości) przez jednostki gospodarcze oraz organizacje pozarządowe na wzór MSR 16.

27 marca 2019Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 25 marca 2019 r.

W dniu 25 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie możliwych wspólnych, sektorowych rozwiązań informatycznych dla bankowości spółdzielczej oraz oczekiwanych - w ocenie banków zrzeszających - wymagań wobec dostawców IT.

27 marca 2019Pismo KZBS dotyczące projektu rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji

W dniu 26 marca br. KZBS przedstawił uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji.

27 marca 2019KNF wydała Rekomendację B dotyczącą ograniczenia ryzyka inwestycji banków

W dniu 26 marca br. KNF jednogłośnie wydała Rekomendację B dotyczącą ograniczenia ryzyka inwestycji banków. Celem wydania znowelizowanej Rekomendacji B jest wskazanie dostosowanych do oczekiwań nadzorczych i obowiązujących rozwiązań regulacyjnych dobrych praktyk w zakresie wybranych aspektów zarządzania przez banki ryzykiem inwestycji.

26 marca 2019Komunikat UKNF w sprawie sposobu przekazywania przez emitentów raportów okresowych zawierających sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PZR)

.

26 marca 2019Szkolenie KZBS: Zasady i praktyki dotyczące bezpieczeństwa w obszarze funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych pt.: „Zasady i praktyki dotyczące bezpieczeństwa w obszarze funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej”, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia br. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

25 marca 2019Stanowisko KZBS ws. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie KZBS w dniu 22 marca br. przedstawił uwagi do przedmiotowego Projektu.

19 marca 2019Finanse jednostek samorządu terytorialnego w nowej perspektywie unijnej

Tytułowe seminarium naukowe zostało zorganizowane przez Katedrę Skarbowości Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH w dniu 15 marca br. W seminarium wzięli udział naukowcy afiliowani przy Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Warszawskim, a także praktycy – przedstawiciele polskich  i europejskich instytucji państwowych.

18 marca 2019Seminarium CEDUR pt. „Niezależni członkowie rad nadzorczych banków w świetle przepisów oraz rekomendacji KNF i EBA”

W dniu 1 kwietnia br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK w Warszawie odbędzie się seminarium CEDUR pt. „Niezależni członkowie rad nadzorczych banków w świetle przepisów oraz rekomendacji KNF i EBA”.

18 marca 2019KNF: Dane miesięczne sektora bankowego – styczeń 2019 r.

.

14 marca 2019O bankach spółdzielczych podczas Forum Bankowego 2019

W dniu 14 marca br. w Warszawie odbyła się jubileuszowa edycja Forum Bankowego. Tytułem przewodnim konferencji były wyzwania na nowe czasy.

13 marca 2019Szkolenie KZBS pt. Ceny transferowe – nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej

W dniu 2 kwietnia br.  KZBS organizuje szkolenie pt. "Ceny transferowe – nowe zasady sporządzania dokumentacji podatkowej". Szkolenie odbędzie się w siedzibie PricewaterhouseCoopers (PwC) przy ul. Polnej 11 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

13 marca 2019KNF: Nowo powołani Prezesi banków spółdzielczych

W dniu 12 marca br. Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu  jednogłośnie wyraziła zgodę na prezesów banków spółdzielczych.

« poprzednie 1 [ 2 ] 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Galeria fotoreportaży

Partnerzy